Index Page
Ντοκουμέντα της εποχής

Πρώτη Συνέλευση 27 Φλεβάρη 1973 - Σημειώσεις καθ. Κ.

 

Πηγή: Από τις σημειώσεις του καθηγητή Κ. Χριστοδούλου που είχε ορισθεί από τη Διοίκηση επόπτης της Γ.Σ.

Τόπος: Αμφιθέατρο Παραρτήματος ( Κορίνθου 225)

 • Έλεγχος ταυτοτήτων.
 • Ταγκαλάκης απευθύνεται και ζητά ευπρέπεια.
 • Προτείνεται εσωτερικός Κανονισμός. Εγκρίνεται.
 • Ορίζονται καταμετρηται.
 • Αριθμός περίπου 1100 - 1200
 • Παρίστανται οι καθηγητές: Ζούμπος, Κατσάνος, Λέφας, Αδαμαντιάδης, Γραμματικός, Ρηγόπουλος, Μπαρμπάνης, και αριθμός βοηθών και επιμελητών και δύο δημοσιογράφοι: Αδαμόπουλος (Πελοπόννησος) και Πουλαντζάς (Ημέρα).
 • Εγκρίνονται παμψηφεί. Ουδείς Οχι.
 • Πρόεδρος Ταγκαλάκης. 2 κατά. Αντιπρόεδρος Τσουρινάκης Αντώνης. Κατά 5 λευκα. Γεν. Γραμματέας Νικολέρης. Γραμματεία πρακτικογράφοι: Αθανασίου, Εσκιόγλου, Μαύρος.
 • 11:35 Έναρξη της συζητήσεως.
 • Εγκρίνεται η παραμονή τών δημοσιογράφων.
 • 1o Θέμα. Περί προσχεδίου Νόμου περί Π.Π.
  Εισήγηση Κ. Βογιατζή. Περί συχνής αλλαγής των προγραμμάτων. Παπακωνσταντινοπούλου: ΄Οχι επιχειρηματίες. Παράπονο για την μή συμμετοχή στην Διοίκηση. Ζητήθηκε να δηλώσει ο εκπρόσωπος εάν υπάρχει νόμος και τι λέει.
 • Ενεκρίθει ψήφισμα περί συμμετοχής των φοιτητών εις την σύνταξην του νόμου
 • Πρότασις πενταμελούς επιτροπής να ζητήσει τον νομο. 20 κατά.
 • Επιτροπη: 3 Προεδρείο + Βαγιατζής + Παπακωνσταντοπούλου. Απορρίπτεται ( υπέρ 67 μόνον)
 • 3 Προεδρείο + Πουντουράκης + Λέφας. Εγκρίνεται και να γνωρίσουν κατόπιν αδείας του Προεδρειου να καλέσουν συνάρθροιση δια να τους ενημερώσουν. Εψηφίσθη.
 • 2ο Θέμα. Ξενόγλωσσα Πανεπιστήμια. Διαφωνούν στήν ιδρυση και λειτουργία
 • ...διότι η προσπάθεια να οδηγεί στήν εκλαίκευη της Παιδείας γίνεται προνομιακή. Να ιδρυθούν μεταπτυχιακές στα δικά μας Πανεπιστήμια. Ομοφώνως Εγκρίνεται.

 • 3ο Θέμα. Περί Πανσπουδαστικού.
 • Αποφασίζουν να εκλέξουν τους αντιπροσώπους σε Γεν.Συνέλευση άλλως να μη συμμετάσχουν. Ενεκρίθει υπό της πλειοψηφίας.
 • Εκλογή επιτροπής δια να εκπροσωπήσει εις το Πανσπουδαστικό Συνέδριο.
 • Τακτικά: Τσίγκας, Τίγκας, Μυτιλιναίος, Καπάτου, Θεοδώρου, Μαυρουδή, Πουντουράκης, Δασκαλάκης, Παπακωνστινοπούλου, Γκότσης.
  Αναπληρωματικά: Νικολέρης, Δημητρίου, Μπαστάκη, Σταυρακάκης, Ταγκαλάκης.

 • 4ο Θέμα Γενικά Θέματα Φοιτητικού Ενδιαφέροντος..
  α) Ψηφισμα καλούν το Δ.Σ. να παραιτηθεί και να κάνει Γεν. Συνέλευση διά να εκλέξει νέο Δ.Σ. Κατα 17 ψήφοι.
  β) Πνευματική Κίνηση. Ανάγκη πνευματικής τροφής
 • Εισήγηση σε θέματα και διαλογος.
 • Διδασκαλία όχι από καθέδρας.
 • Ταινιοθήκη - Μουσική - Διαλέξεις
 • Εδηλώθει ότι το όνομα Θεοδωράκης αναφέρθηκε ως μουσικοσυνθέτης υπό πάντων διότι ανεφέρθει και ο Sartre.
 • Ο Περωτής (πρόεδρος του ΣΦΠ) αποχωρεί.
 • Δωρεαν διανομή ξενογλώσσων. Να κινηθή η διαδικασία. Να δίδονται ΟΛΑ τα συγράμματα. Γιατί δεν υπάρχει συνεχές ωράριο.. Ξένες γλώσσες να διδαχθούν καλύτερα.
 • 5ο Πανεπιστημιακό ΄Ασυλο
 • Τίθεται ως θέμα. Επεισόδιο με σημαία αναφέρθη ότι πιέζονται από αστυνομία, ότι μέλη του Συμβουλιου συνεγάζονται με αστυνομία.
  Ψήφισμα: Ζητούν να κατοχυρωθεί το Πανεπιστημιακό άσυλο και να γίνει το Πανεπιστήμιο Χώρος αντ……. Δια τα φοιτητικά θέματα το πειθαρχικό του Πανεπιστημίου και να καθοριστεί νομικώς επίσημη κατοχύρωση του Π.Α. στην Ελλάδα...
  Να γίνει το άσυλο της ελευθερίας του χώρου και του πνεύματος και τη μόνη δικαστική εξουσία (να ασκεί) το πειθαρχικό Συμβούλιο. Αιτούν από την Πολιτεια να καθορίσει νομικώς το Π.Α. Σαν πρώτη ενέργεια να γίνουν ενέργειες υπό του Πανεπιστημίου να μην ενοχλούνται (οι φοιτητές) δια συνδικαλιστική δράση.

 • 6ο Θέμα Ν.Δ. 93/69.
 • Πρόταση και Ψήφισμα: Να καταργηθεί και καλούνται οι καθηγητές να λάβουν θέση. Να αναθεωρηθούν οι αποβολές;.
  Ν.Δ.180/69. Καταδικάζεται το ΝΔ 180/69 πού αναστέλλει την ελευθερία ανάπτυξης της φοιτητικής κοινότητος. Ζητείται από καθηγητές να λάβουν θέση..
  Αποφασίστηκε αποχή μέχρι 6/3 και εφόσον δεν γίνει σύγκληση να συνεχίσουν. Η απόφαση παρά τις προσπάθειες των Ταγκαλάκη, Νικολέρη, Τσουρινάκη και την ιδική μου παρέμβαση επικράτησε η αδιάλακτος άποψη της αποχής.
  ....

...........

 


Αρχική Σελίδα


Γενιά συντρόφων του ΑΦΚ της Πάτρας
e-mail: geniafakp@yahoo.com

Τελευταία ενημέρωση: 28/10/2007