Index Page
Κείμενα

Σχέδιο Ερευνητικής Πρότασης προς το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (Α.Φ.Κ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σε ένα χρόνο συμπληρώνονται 30 χρόνια από μια εποχή σύμβολο και σημείο αναφοράς της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Ο ρόλος και συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτό που συνηθίζεται να χαρακτηρίζεται ως Φοιτητική Εξέγερση υπήρξε από σημαντική έως καθοριστική στα κρίσιμα σημεία της πορείας αυτής. Ως συνιστώσα του Α.Φ.Κ σε πολλές περιπτώσεις καθόρισε τις εξελίξεις συμβάλλοντας αποφασιστικά στη μορφή της Αντιδικτατορικής Πάλης. Η μυθολογία που τόσα χρόνια αναπτύσσεται γύρω από εκείνη την εποχή εμπόδισε και εμποδίζει ακόμα τη "καθαρή ματιά" όχι μόνο στην αποτίμηση των γεγονότων αλλά ακόμα και στην αντικειμενική καταγραφή τους.

Το γεγονός ότι επί 30 τώρα χρόνια οι εκάστοτε διοικήσεις του Πανεπιστημίου Πατρών δεν γνώριζαν ή δεν γνωρίζουν ότι ένα σημαντικό κομμάτι της Ιστορίας του Α.Φ.Κ διαδραματίστηκε εδώ στη Πάτρα επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

  • Επειδή πιστεύουμε ότι η αδυναμία ή η έλλειψη ενδιαφέροντος καταγραφής των Ιστορικών μαρτυριών οδηγεί τελικά σε παραχάραξη της Ιστορίας.
  • Επειδή πιστεύουμε ότι η συντήρηση της Ιστορικής μνήμης πρέπει να βασίζεται στην επιστημονική προσέγγιση του ιστορικού υλικού και στη τεκμηριωμένη διαδικασία συναγωγής συμπερασμάτων.

Προτείνουμε:

Τη δημιουργία ενός οργανωμένου ιστορικού αρχείου υπό την αιγίδα και την ευθύνη του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο θα μπορούσε να συγκεντρώσει τα υπάρχοντα ντοκουμέντα, σαν μια απαραίτητη προϋπόθεση και ένα πρώτο βήμα προς τη κατεύθυνση της ιστορικής καταγραφής. Σε πρώτη φάση θα απαιτηθεί:

1. Προσπάθεια συλλογής του ιστορικού υλικού σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα το οποίο βρίσκεται σε ιδιωτικά αρχεία
2. Απόκτηση όλων των βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει και τα οποία έχουν έμμεσα ή άμμεσα σχέση με το Α.Φ.Κ και ειδικότερα της Πάτρας.
3. Εντοπισμός και συλλογή όλων των άρθρων και συνεντεύξεων που έχουν δεί το φώς της δημοσιότητας από τη μεταπολίτευση και μετά, και σχετίζονται με την υπόθεση του Αρχείου.
4. Πρόσβαση στο ημερήσιο και περιοδικό τύπο της εποχής δράσης του Α.Φ.Κ και καταγραφή του υπάρχοντος υλικού.
5. Αρχεία Εθνοτοπικών Συλλόγων και πρακτικά συνεδριάσεων εάν και όπου υπάρχουν
6. Αρχεία και πρακτικά συνεδριάσεων Εθνικών Φοιτητικών Συλλόγων του Εξωτερικού
7. Προανακριτικό υλικό και πρακτικά από δίκες σε δικαστήρια και στρατοδικεία για περιπτώσεις που σχετίζονται ή αφορούν το Α.Φ.Κ της Πάτρας
8. Πρόσβαση σε έγγραφα κρατικών υπηρεσιών (απόρρητα ή μη) όπως Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εξωτερικών, Κρατική ασφάλεια, ΚΥΠ, ΕΣΑ κλπ
9. Πρόσβαση στα αρχεία και τις ανακοινώσεις των Αντιστασιακών οργανώσεων και κομμάτων τα οποία λειτούργησαν παράνομα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρώτη φάση της εργασίας αυτής η οποία είναι επίπονη και παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στο να μπορέσει να φέρει σε πέρας τον μεγάλο όγκο πληροφοριών καθώς και αντικειμενικές αδυναμίες πρόσβασης σε κάποιες πηγές. Επιπλέον απαιτείται:

1. Χρονολογική και θεματική ταξινόμηση του συλλεγέντος υλικού(έγγραφα, τύπος, προκηρύξεις, ανακοινώσεις) ώστε το αρχείο αυτό να αποτελέσει το ιστορικό τεκμήριο αναφοράς.
2. Μηχανογράφηση του αρχείου και οργάνωση Βάσης Δεδομένων με όλο το υλικό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ηλεκτρονική καταγραφή του αρχείου και η οργάνωση του σε Βάση δεδομένων θα επιτρέψει την άμμεση και ταχεία προσπέλαση σε όλες τις καταγραμμένες πληροφορίες, καθώς και την διαχείριση των πληροφοριών με διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια, σύμφωνα ανάγκες και τις προτεραιότητες του μελλοντικού ερευνητή.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες.

1. Κάλεσμα μέσω του τύπου και των ραδιοτηλεοπτικοακουστικών μέσων όλων των πολιτών ή φορέων οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν καταθέτοντας υλικό ή προσωπικές μαρτυρίες που σχετίζεται με Α.Φ.Κ της Πάτρας.
2. Οργάνωση ημερίδων ή διημερίδων με σκοπό τη καταγραφή της δράσης του κάθε τμήματος ή Σχολής χωριστά.
3. Οργάνωση συνεντεύξεων και συζητήσεων με στελέχη και φοιτητές του Α.Φ.Κ., μέλη Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα ( Φ.Ε.Α) μέλη Συντονιστικών Επιτροπών Καταλήψεων κλπ.
4. Προσπάθεια προσέγγισης και καταγραφής μαρτυριών ατόμων τα οποία βρέθηκαν στην " αντίπεραν όχην "
Συγκεκριμένα άτομα τα οποία έπαιξαν εκούσιο ή ακούσιο ρόλο καταστολέα του Α.Φ.Κ, όπως εκπρόσωποι του τότε καθεστώτος, καθηγητές Πανεπιστημίων, Κυβερνητικοί επίτροποι, στελέχη της Αστυνομίας και Χωροφυλακής, έφεδροι ή μόνιμοι αξιωματικοί, οπλίτες, αστυνομικοί και χωροφύλακες. Σημαντικές θα είναι και οι μαρτυρίες από ανακριτές και δικαστές οι οποίοι στα δικαστήρια και τα Στρατοδικεία εκδίκασαν υποθέσεις του Α.Φ.Κ της Πάτρας.

Για την υλοποίηση του παραπάνω αρχείου και της οργάνωσής του, προτείνουμε να συσταθεί φορέας ο οποίος θα έχει την επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών και θα εποπτεύεται από τη Σύγκλητο. Θα πλαισιώνεται από μια κατάλληλη για τη περίπτωση επιστημονική επιτροπή και από ένα συμβούλιο από άτομα που συμμετείχαν στο Α.Φ.Κ με όσο το δυνατό μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των τάσεων της εποχής εκείνης.


Download doc file


Αρχική Σελίδα


Γενιά συντρόφων του ΑΦΚ της Πάτρας
e-mail: geniafakp@yahoo.com

Τελευταία ενημέρωση: 28/10/2007