ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γεωμορφολογία του Δήμου Απόλλωνος

Η περιοχή του Δήμου Απόλλωνος έχει υψόμετρο από 0 έως 350 στα ακραία τμήματα των οικισμών και φτάνει μέχρι 600 μ. στο υψίπεδο της Παλιόχωρας.
Μορφολογικά η περιοχή παρουσιάζει δύο τμήματα: Το παραλιακό (πεδινό), μικρού μήκους και πλάτους, τμήμα με μικρές έως μεσαίες τοπικά κλίσεις και το τμήμα της ενδοχώρας (ημιορεινό - ορεινό) όπου οι κλίσεις είναι ισχυρές,(ακόμη και πάνω από 65% κτά τόπους) λόγω της έντονης πτυχώσεως του εδάφους.
Όλη η περιοχή της Νότιας Κυνουρίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διάβρωσης.

Υδρογραφικό δίκτυο

Η περιοχή του Δήμου Απόλλωνος είναι κύριος αποδέκτης των υδάτων της ευρύτερης ορεινής περιοχής και ιδίως το παραλιακό τμήμα. Υπάρχουν πολλά ρέματα στην περιοχή, τα οποία κατέρχονται μετά από ραγδαίες βροχές ως χείμαρροι στην παραλιακή ζώνη. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ρεμάτων αναπτύσσεται είτε κατά μήκος ρηγμάτων, είτε παράλληλα σ' αυτά και είναι δενδριτικού τύπου. Πηγές υπάρχουν λίγες και με μικρή ποσότητα νερού και έτσι η κύρια πηγή υδροδότησης είναι γεωτρήσεις.

Κλίμα

Το κλίμα στο Δ. Απόλλωνος, αλλά και όλη την Κυνουρία είναι τυπικά μεσογειακό, ξηρό έως υπέρξηρο, με υψηλές θερινές θερμοκρασίες και λίγες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις, όπως αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά στο ομβροθερμικό διάγραμμα που ακολουθεί.

Θερμοκρασία - Βροχοπτώσεις

Η μέση θερμοκρασία για την περίοδο 1981-1991 είναι 18.2 0C, η απόλυτη μέγιστη 41.4 0C, η μέση μέγιστη 31.7 0C, η απόλυτη ελάχιστη - 2.2 0C, η μέση ελάχιστη 7.0 0C.
Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 250 mm, o μέσος αριθμός ημερών βροχής 76,6 και ο μέσος αριθμός ημερών με χιονόπτωση 2.1

Ποιότητα θαλασσίων υδάτων

Στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Απόλλωνος δεν υπάρχει καμία πηγή ρύπων η οποία θα μπορούσε να υποβαθμίσει την άριστη ποιότητα των θαλασσίων νερών. Οι χείμαρροι της περιοχής, αντίθετα απ΄ότι συμβαίνει σε πολλές περιοχές, γενικά δεν υφίστανται τις συνήθεις πιέσεις - αμμοληψίες, μπάζα, σκουπίδια, βοθρολύμματα - και έτσι μόνο προϊόντα διάβρωσης του εδάφους καταλήγουν στη θάλασσα κατά τις περιόδους των έντονων βροχοπτώσεων ( κυρίως κατά το μήνα Νοέμβριο ).

Προβλήματα δεν δημιουργούν ούτε τα σκάφη που ελλιμενίζονται στην περιοχή, και διότι ο αριθμός τους δεν είναι μεγάλος αλλά και γιατί δεν προσεγγίζουν σκάφη μεγάλου μεγέθους. Χαρακτηριστική απόδειξη των παραπάνω είναι το γεγονός ότι σε απόσταση μερικών μέτρων από τον υπάρχοντα μόλο, είναι χώρος κολύμβησης των παραθεριστών.

Κανένα πρόβλημα ρύπανσης δεν έχει σημειωθεί ποτέ στην περιοχή και τα αποτελέσματα των συχνών δειγματοληψιών και αναλύσεων που γίνονται τα τελευταία χρόνια, μετά από ανάθεση του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δίνουν πάντα άριστα αποτελέσματα.

Ρύπανση χερσαίου περιβάλλοντος

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ρύπανσης στην περιοχή από εντατικές χρήσεις γης, κυρίως διότι οι κυρίαρχες καλλιέργειες - ελιές, χαρουπιές και εσπεριδοειδή - είναι οικογενειακής μορφής και μη εντατικές. Πάντως ακόμα και η ενδεχόμενη χρήση φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων είναι εξαιρετικά μικρής κλίμακας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόβλημα ρύπανσης του χερσαίου περιβάλλοντος. Μικρό πρόβλημα αποτελεί η θέση του σημερινού χώρου απόρριψης απορριμμάτων.Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία μικρής όμως δυναμικότητας τα οποία δεν δημιουργούν προβλήματα ρύπανσης. Υπάρχει μόνο ένα ελαιοτριβείο και καμία άλλη βιοτεχνική ή βιομηχανική μονάδα μεταποίησης.

Κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος

Το ακουστικό περιβάλλον στην περιοχή είναι σε πολύ καλό επίπεδο αφού λείπουν οι δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, όπως βιομηχανίες, έντονη οδική κυκλοφορία, κέντρα διασκέδασης με μουσική κ.τ.λ. Μικρή αύξηση της στάθμης του θορύβου υπάρχει κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, αλλά και αυτή η αύξηση δίνει τελικό επίπεδο θορύβου απολύτως ικανοποιητικό.


©Copyright 2001, Δήμος Τυρού