Οι μυθικοί Αρκάδες Βασιλείς

greektrn.gif (1808 bytes)

Οι γιοι του Λυκάονα φέρονται ως ιδρυτές και επώνυμοι ήρωες πολλών πόλεων στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της αρχαίας Ελλάδας αλλά και ιδρυτές αποικιών. Έται ο Αίμων φέρεται ότι έκτισε τις Αιμονίες, ο ’κακος το Ακακήσιο, ο Αλίφηρος την Αλίφηρα, ο Ασεάτας την Aσέα, ο Βουκολίων τη Βουκολιώνα, ο Δασεάτας τη Δασέα, ο Ελίσσων τον Ελισσώντα, ο Ηραιεύς έδωσε το όνομά του στην περιοχή Ηραία, ο Θυραιός ίδρυσε το Θυραίον, ο Θώκνος τη Θωκνία, ο Κρώμος τους Κρώμους, ο Λύκιος τη Λυκόα, ο Μαίναλος το Μαίναλο, ο Μακαρεύς τη Μακαρία, ο Μαντινεύς έδωσε το όνομά του στην περιοχή Μαντινεία, ο Ορεσθεύς το Ορεσθάσιο, ο Ορχομενός τον Ορχομενό, ο Πάλλας το Παλλάντιο, ο Τεγεάτης έδωσε το όνομά του στην περιοχή της Τεγέας, ο Τραπεζούς έκτισε την Τραπεζούντα, ο Τρικολώνος τους Τρικολώνους, ο Υψούς την Υψούντα, ο Φίγαλος την Φιγαλία κ.λ.π.

Μερικοί από τους γιους του Λυκάονα έφυγαν σε άλλους τόπους και εκεί ίδρυσαν αποικίες. Ο Θεσπρωτός πήγε στην Ήπειρο όπου έγινε γενάρχης των Θεσπρωτών και έδωσε το όνομά του στην περιοχή. Ο Μακένδος πήγε ακόμα πιο βόρεια και ίδρυσε το έθνος των Μακεδόνων. Ο Φθίος τη Φθιότιδα κ.ο.κ. Σύμφωνα μάλιστα με τις αναφορές του Παυσανία ο Οίνωτρος, ο νεότερος γιός του Λυκάονα ήταν από τους πρώτους εποικιστές της Ρώμης:

"Τρείς γενεές ύστερα από τον Πελασγό η χώρα αυξήθηκε και σε πόλεις και σε πληθυσμό. Γιατί ενώ ο μεγαλύτερος γιός του Λυκάονος ο Νύκτιμος είχε όλη την εξουσία, οι άλλοι γιοί του ίδρυαν πόλεις όπου ο καθένας το έκρινε καλύτερο. Ετσι ο Πάλλας ίδρυσε το Παλλάντιον, ο Ορεσθεύς το Ορεσθάσιο και ο Φίγαλος την Φιγαλία.΄Ιδρυσαν πόλεις ο ’κακος το Ακακήσιον, ο Ορχομενός την πόλη των Ορχομενίων, ο Μαίναλος το Μαίναλον, ο Μαντινεύς την Μαντίνεια, ο Τεγεάτης την Τεγέα και άλλες ονομαστές πόλεις στην περιοχή. Ο Οίνωτρος πάλι, ο νεαρότερος γιός του Λυκάονος, ζήτησε από τον αδελφό του Νύκτιμο χρήματα και άνδρες και πέρασε με πλοία στην Ιταλία, έτσι η χώρα Οινωτρία ονομάστηκε από τον Οίνωτρο που ήταν βασιλιάς της. Αυτή η πρώτη αποστολή που έστειλαν από την Ελλάδα για την ίδρυση αποικίας και αν υπολογίσουμε με κάθε ακρίβεια θα φανή ότι ποτέ κανείς πριν από τον Οίνωτρο ούτε από τους βαρβάρους δεν έφυγε σε ξένη γή."

Ένας άλλος αρκάδας βασιλιάς, ήταν ο Εύανδρος, βασιλιας του Παλλαντίου που φέρεται και αυτός σαν ένας από τους εποικιστές της Ρώμης. Ο Εύανδρος ήταν παιδί του Ερμή και μιας νύμφης (Θέμιδας ή της Νικόστρατης), κόρης του Λάδωνος, ή κατά τους Λατίνους της μάντιδας Καρμέντης. Σύμφωνα με την παράδοση υπήρξε άντρας συνετός και γενναίος, ο καλύτερος μεταξύ των Αρκάδων στην πολεμική αρετή και στη γνώση. Ο Εύανδρος εστάλη με στρατό από Αρκάδες του Παλλαντίου για να ιδρύσει αποικία, και έχτισε πόλη στην αριστερή όχθη του Θύβριδα πόταμου και της έδωσε το ίδιο όνομα με της πατρίδας του. Η περιοχή της σημερινής Ρώμης που κάποτε κατοικήθηκε από αυτόν και τους αρκάδες συντρόφους του πήρε το όνομα Παλλάντιον σε ανάμνηση της Αρκαδικής πόλεως. Με τον καιρό το όνομα άλλαξε με πτώση των γραμμάτων - λ και ν - δηλαδή η λέξη Παλ(λ)ά(ν)τιον έγινε Παλάτιον - Palatium. Έτσι η πόλη μετονομάστηκε σε Παλάτιον, και από αυτήν πήρε το όνομα και ο λόφος Παλατίνος. Μάλιστα λόγω αυτών των παραδόσεων, o αυτοκράτορας Αντώνιος ο Πίος έδωσε ειδικά προνόμια στους Παλλαντιείς εποίκους, ανακηρύσσοντας την πόλη τους ανεξάρτητη και προνομιούχο.

Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν το Παλλάντιον Μητρόπολή τους και για έμβλημά τους είχαν την Λύκαινα, που συμβόλιζε το φως και είχε αναθρέψει με το γάλα της τον Ρωμύλο και τον Ρέμο, ιδρυτές της Ρώμης .

Το μυθικό γενεαλογικό δένδρο των Αρκάδων βασιλέων φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

 

 

top

 

Βιβλιογραφία

 


Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2002

Ιστορικά Θέματα

Copyright 2001© - Δ. τόπος ΑΡΚΑΔΙΑ