Οχυρό Βαλτεσινίκου


 

Στην κορυφή του υψώματος Παλαιόκαστρο (υψομ. 1350 μ.) πάνω από το Βαλτεσινίκο υπήρχε μικρό μεσαιωνικό οχυρό. Κατεστραμένο σήμερα, διασώζει μόνον ελάχιστα ίχνη της εξωτερικής οχύρωσης. Το μικρό κάστρο καταλαμβάνει τη δυτική πλευρά μικρού πλατώματος που βρίσκεται στην κορυφή. Στη θέση αυτή οδηγεί μονοπάτι έξω από το χωριό. Προστατευόταν από τείχος 40 μέτρων μήκους από ξερολιθιά στην ανατολική πλευρά της στενής ράχης του υψώματος, ενώ στο ψηλότερο σημείο του πλατώματος υπήρχε πύργος και στέρνα. Το κάστρο είχε φτωχή και πρόχειρη κατασκευή, χωρίς καμια συνδετική ύλη να ενώνει τις πέτρες του τείχους της οχύρωσης.

Αν και δεν είναι βέβαιο αν το κάστρο χτίστηκε από τους Βυζαντινούς ή τους Φράγκους, φαίνεται ότι ανήκε στη βαρωνία της ’κοβας και χρησιμοποιήθηκε από τους τελευταίους για την προστασία του τιμαρίου de la Valtes που κατά πάσαν πιθανότητα (Αδαμαντίου) συνέπιπτε με την περιοχή της κώμης του Βαλτεσινίκου. Η παλαιότερη αναφορά στο κάστρο ανάγεται στον 13 αιώνα και γίνεται στο Χρονικό του Μορέως. Σύμφωνα με αυτήν το τιμάριο αυτό παραχωρήθηκε μαζί με άλλα επτά από τον αυθέντη του πριγκιπάτου του Μορέως Γ. Βιλλαρδουϊνο στην Μαργαρίτα του Πασσαβά. Το κάστρο δεν ξεπέρασε πάντως το τοπικό ενδιαφέρον και με την πάροδο του χρόνου εγκαταλείφθηκε.

 

Χάρτης

Τελευταία ενημέρωση: 10/07/2002

Αρχαιολογικοί χώροι

Copyright 2001© - Δ. τόπος ΑΡΚΑΔΙΑ