En Arcadie antique - Αρχαία Αρκαδία

ARCADIA WEB FORUM: ARCADIES DU MONDE - ΑΡΚΑΔΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: En Arcadie antique - Αρχαία Αρκαδία


By
Vasilis on Friday, October 10, 2003 - 10:31 pm:

Όταν ο Παυσανίας επεσκέπτετο μιά πόλη έγραφε γι'όσα αξιόθέατα έβλεπε εντός αυτής και κατόπιν , έχων ώς αφετηρία την πόλη , άρχιζε την περιοδεία του πρός διαφόρους κατευθύνσεις , ακολουθώντας τους δρόμους πού ξενινούσαν απ' αυτήν . Όταν έφτανε στα σύνορα της πόλης αυτής πρός άλλη πόλη , διέκοπτε εκεί την περιγραφή του και επιστρέφοντας στην αφετηρία του , ελάμβανε άλλη κατεύθυνση και όταν συμπλήρωνε την περιγραφή ολόκληρης της περιοχής της πόλης , τότε πήγαινε σε περιοχή άλλης γειτονικής πόλης . Τέτοιες βάσεις εξορμήσεως ήσαν οι Μαντινεία , Ορχομενός , Φενεός , Ηραία , Μεγαλόπολη , Τεγέα κ.τ.λ .

Η λεπτομέρεια της περιγραφής του , όπου επιμένει σ' αυτήν , αποδεικνύει αναμφίβολα ότι όσα περιγράφει τα είδε ιδίοις όμμασιν . Εξ΄ίσου όμως αληθινό φαίνεται ότι μερικά τουλάχιστον μέρη απ΄όσα δεν περιγράφει , αλλ΄ άπλώς αναφέρει τα ονόματα των , δεν τα επεσκέφθη , η' διότι δεν θα υπήρχε εκεί κάτι το αξιομνημόνευτο η' διότι θα ήταν πολύ δύσκολο να μεταβεί επί τόπου . Γράφει πχ περί Υψούντος ( Στεμνίτσας ) " τα δέ ερείπια Υψούντος έστιν έν όρει κειμένω μέν υπέρ τού πεδίου , καλουμένω δέ Υψούντι , η δέ Θυραίου τε καί Υψούντος μεταξύ ορεινή πάσα έστί καί θηριώδης " Έβλεπε λοιπόν από μιά απόσταση ένα συνοικισμό η' κάτι άλλο , μάθαινε τό όνομα του , υπολόγιζε την απόσταση καί έγραφε : Από δώ τόσα στάδια περίπου επέχει τό τάδε .

Σε μερικές περιοχές δεν μετέβει καθ' ολοκληρίαν . Τίποτα δεν αναφέρει γιά ολόκληρη την περιοχή του τέως δήμου Κλείτορος - Μυλάοντος και για το τμήμα της περιοχής Λαγκαδίων πρός τα ΒΑ .

Ο Παυσανίας έφτασε στην Αρκαδία προερχόμενος από την Αργολίδα . Αρχίζει την περιγραφή του από τα Μελαγγεία ( Πικέρνι ) , τα οποία βρίσκονται κοντά στην Κλίμακα οδό και όχι πρός την διά του Πρίνου , πρός την οποίαν κοντά ευρίσκεται η Νεστάνη . Ήλθε λοιπόν στην Αρκαδία από την οδό της Κλίμακος καί όχι διά της οδού Πρίνου πού γράφουν μερικοί . Τερμάτισε δέ την περιοδεία του ανά την Αρκαδία και όλη την Πελοπόννησο στίς Υσιές ( Αχλαδόκαμπος ) , το σύνορο Τεγέας και ’ργους .

Στην Αρκαδία ο Παυσανίας έμεινε τρία (3) χρόνια περίπου . Τα "Αρκαδικά" του τα έγραψε το 176 μ.χ .


Βασίλης Κ Αναστασόπουλος
Arcadia team


By Dominique Lardet on Sunday, November 2, 2003 - 07:08 pm:

Chers Forιziens, chers amis de l'Arcadie,
Voici la traduction de l'article de Vassilis, que j'avais oubliι de vous communiquer. A bientτt. D.L.


"Lorsque Pausanias visitait une citι, il commentait toutes les curiositιs qu’il voyait dans la ville, puis rayonnait ΰ partir d’elle en suivant l’une aprθs l’autre toutes les routes qui s’en ιloignaient dans toutes les directions jusqu’aux limites de son territoire. Une fois son exploration et sa description achevιes, il gagnait la citι voisine. C’est ainsi qu’il procιda pour Mantinιe, Orchomθne, Phιnιe, Hθraia, Mιgalopolis, Tιgιe, etc.

Le dιtail de sa description, auquel il s’attache, montre clairement que tout ce qu’il dιcrit, il l’a vu de ses propres yeux. Cependant, pour ce qui concerne au moins certains lieux, il semble tout aussi vrai qu’il ne les dιcrit pas mais en rapporte simplement le nom. Il ne les a pas visitιs soit parce qu’il n’y avait lΰ rien de mιmorable, soit parce qu’il ιtait plus difficile de se rendre sur place. Il ιcrit par exemple ΰ propos d’Hypsous (Stemnitsa) « quant aux ruines d’Hypsous, elles sont sur une montagne appelιe Hypsous qui se dresse au-dessus de la plaine, et cette citι, entre le Thyraion et l’Hypsous, est toute montagneuse et sauvage (ou infestιe de bκtes sauvages).
Il voyait donc de loin un habitat ou quelque autre chose, se renseignait sur son nom, ιvaluait la distance et ιcrivait : Il y a environ tant de stades de tel ΰ tel endroit.

Il n’a pas explorι intιgralement certaines rιgions. Il ne relate rien ΰ propos de toute la rιgion du dθme de Kleitor – Mylaon ni pour le secteur de Langadia, en direction du Nord-est.

Pausanias avait atteint l’Arcadie depuis l’Argolide. Il commence sa description ΰ Melangeia (Pikerni), qui se trouve prθs de la route de Klimaka et non pas de celle qui passe par Prino, prθs de laquelle se trouve Nestani. Il est donc arrivι en Arcadie par la route de Klimaka et non par celle de Prino comme l’ιcrivent certains. Il a terminι son parcours en Arcadie et dans tout le Pιloponnθse ΰ Hysiai (Achladokambos), ΰ la limite de Tιgιe et d’Argos.

Pausanias est restι trois ans environ en Arcadie. Il ιcrivit les « Arcadica » en 176 aprθs J.C."

Vassilis K. Anastassopoulos


By Vasilis on Sunday, October 5, 2003 - 10:08 am:

Η Αρχαία Αρκαδία δεν είχε τα όρια του σημερινού νομού Αρκαδίας . Εν πρώτοις ήταν μεσόγειος , δεν έβρέχετο δηλαδή από την θάλασσα διότι δεν περιελάμβανε την σημερινή επαρχία Κυνουρίας .

Από τις γειτονικές χώρες εχωρίζετο με ψηλά και δυσπρόσιτα βουνά:Πρός Α.είναι το Λύρκειο , το Αρτεμίσιο και το Παρθένιο .Πρός Β.και Β.Α η Κυλλήνη , τα Αροάνια και ο Ερύμανθος . Πρός τα Δ.η Φολόη και η Σκόλλις .Πρός τα Ν.Δ τα Νόμια και το Λύκαιο . Πρός τα Ν. ο Πάρνωνας ενούμενος δια πλαγίας παραφυάδος μετά του Β.Ταυγέτου .

Στό κέντρο της είναι το Μαίναλο και εν συνεχεία το Βόρειο , τα οποία την χωρίζουν σε δύο άνισα μέρη .

Η Αρχαία Αρκαδία περιελάμβανε από τη σημερινή Αρκαδία , τις σημερινές τρείς Επαρχίες Μαντινείας , Γορτυνίας και Μεγαλοπόλεως και την Βόρεια Κυνουρία , όλη την Επαρχία Καλαβρύτων , τα Νότια της Κορινθίας , τα Δυτικά της Αργολίδας , τμήμα της Ολυμπίας , τμήμα της Ηλείας και την περιοχή της Λακωνικής Αράχωβας .

Το ορεινό και ως επί το πλείστον άγονο έδαφος , ανάγκαζε τούς κατοίκους να εκπατρίζωνται ως μισθοφόροι - και ως τέτοιοι ήσαν περιζήτητοι " ανδράποδα εκ Φρυγίας από δε Αρκαδίας επίκουρους " η' ως άποικοι . Αποικίες ίδρυσαν στην Ιταλία , Μικρά Ασία , Κύπρο , Κρήτη , Πάρο , Ρόδο , Λευκάδα , Ζάκυνθο κ.τ.λ .

Οι Αρκάδες εθεωρούντο αυτόχθονες και γι'αυτό ελέγοντο Προσέλληνες ( γεννηθέντες πρίν από τη Σελήνη ) η' Προέλληνες ( πρίν από τους Έλληνες ).Πίστευαν ότι στη χώρα τους γεννήθηκαν οι σπουδαιότεροι των Θεών , Δίας , Ποσειδών ,΄Ήρα , Ερμής , Ασκληπιός . Η μυθολογία και οι παραδόσεις είναι πλουσιώτατες . Τόν Αρκαδικό μύθο ο Παυσανίας τον περιέγραψε με λεπτομερή τρόπο στα "Αρκαδικά" του

Καλημέρα στίς Αρκαδίες του Κόσμου

Αναστασόπουλος Κ Βασίλης


By Dominique Lardet on Sunday, October 12, 2003 - 10:30 pm:

L’Arcadie antique n’avait pas les mκmes frontiθres que l’actuel nome d’Arcadie. A l’origine, elle ιtait ΰ l’intιrieur des terres sans sa faηade maritime d'aujourd'hui (la Cynourie).
Elle ιtait sιparιe des rιgions voisines par de hautes montagnes presque infranchissables : ΰ l’Est, le Lyrkaion, l’Artιmision et le Parthιnion ; au Nord et au Nord-Est, le Cyllθne, l’Aroania et l’Erymanthe ; ΰ l’Ouest, le Pholoι et le Skollis ; au Sud-Ouest, le Nomia et le Lycιe ; au Sud, le Parnon, au flanc ramifiι jusqu’ΰ rejoindre le Nord du Taygθte.
Au centre se dressaient les monts Mιnale et Voreion, qui la sιparaient en deux parties inιgales.
De l’Arcadie actuelle, l’Arcadie antique comprenait les trois ιparchies de Mantinιe, de Gortynie et de Mιgalopolis et le nord de la Cynourie. Elle s’ιtendait aussi sur toute l’ιparchie de Kalavryta, le sud de la Corinthie, l’ouest de l’Argolide, le secteur d’Olympie et celui d’Elis et les environs d’Arachova de Laconie.
Le terrain montagneux et le plus souvent stιrile contraignit les habitants ΰ s’exiler comme mercenaires –et ΰ ce titre ils ιtaient trθs recherchιs « esclaves de Phrygie, auxiliaires d’Arcadie »- ou comme colons. Ils fondθrent des colonies en Italie, en Asie Mineure, ΰ Chypre, en Crθte, ΰ Paros, Rhodes, Lefkas (Leucade), Zanthe, etc.
Les Arcadiens se considιraient comme autochtones et s’appelaient pour cette raison Prosellθnes (nιs avant la Lune) ou Prohellθnes (avant les Grecs). Ils croyaient que les principaux dieux ιtaient nιs sur leur sol : Zeus, Posιidon, Hιra, Hermθs, Asclιpios. Leur mythologie et leurs traditions ιtaient trθs riches. Pausanias n’en fait l’ιcho avec force dιtails dans ses « Arkadika ».

Bonjour les Arcadies du monde !

Vassilis K. Anastasopoulos


By C. Alexopoulos on Tuesday, June 8, 2004 - 03:19 pm:

Ο Παυσανίας υπήρξε μεγάλος Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος. Γεννήθηκε στη Λυδία 143~176μ.Χ. Έγραψε την «Περιήγηση της Ελλάδος», με πλουσιότατες περιγραφές, που αποτελούν ανεκτίμητο οδηγό των αρχαιολογικών ερευνών και ευρημάτων μέχρι και σήμερα.
Πριν από τις περιηγήσεις του στις περιοχές της αρχαίας Ελλάδος, ο Παυσανίας ταξίδεψε πολύ στη Μικρά Ασία, Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο, Μακεδονία, Ήπειρο, όπως και σε περιοχές της Ιταλίας.

Ο Παυσανίας περιηγήθηκε στην Ελλάδα κατά την εποχή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου. Η περιγραφή στην «Περιήγησή» του έχει την μορφή περιοδείας που αρχίζει από την Αττική και είναι χωρισμένη σε δέκα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο φαίνεται πως ολοκληρώθηκε μετά το 143μ.Χ. και πριν το 161μ.Χ. Στο έργο του δεν αναφέρονται γεγονότα μετά το 176.

Η αναφορά του σε κάθε μια από τις πόλεις αρχίζει με μια γενική έκθεση στην ιστορία κάθε περιοχής. ακολουθώντας μια τοπογραφική σειρά. Περιγράφει σύντομα τη καθημερινή ζωή, τις τελετουργίες, τα τοπικά έθιμα και αναφέραται στην παραδόση και λαογραφία.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του εστιάζεται στα μεγάλα έργα τέχνης. Στις περιγραφές του δέίχνει ότι εμπνέεται από τη δόξα της αρχαίας Ελλάδας. Με μεγάλη άνεση περιγράφει τις θρησκευτικές τελετές, αλλά και την αρχιτεκτονική μεγάλων ιερών όπως της Ολυμπίας και των Δελφών.

Ο Παυσανίας επισκέφτηκε ττην Αθήνα όπου συναρπάζεται από τις εικόνες, τις προσωπογραφίες, και τις επιγραφές των οι νόμων του Σόλωνα. Στην Ακρόπολη, θαυμάζει την τελειότητα του αγάλματος της Αθηνάς. Επίσης αναφέρει τα μνημεία προς τιμήν των σπουδαίων Αθηναίων, ανδρών πεσόντων σε μάχη.

Η ακρίβεια των περιγραφών του έχει αποδειχθεί μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα των αρχαίων κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Τα τοπογραφικά μέρη των έργων του δείχνουν τον θαυμασμό του για τα θαύματα της φύσης, και τα φυσικά φαινόμενα.

Ο διακεκριμένος ανθρωπολόγος και εμβριθής μελετητής, Sir James George Frazer (Glasgow 1854-Cambridge 1941), είπε ότι χωρίς τον Παυσανία ένα μεγάλο μέρος των αρχαίων ερειπίων της Ελλάδος θα ήταν ένας λαβύρινθος χωρίς νήμα, ένα αίνιγμα χωρίς λύση:

“without him the ruins of Greece would, for the most part, be a labyrinth without a clue, a riddle without an answer”

C. Alexopoulos


By C. Alexopoulos on Tuesday, June 8, 2004 - 03:49 pm:

ΑΡΚΑΔΙΚΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ


Μια Εισαγωγή στα "Αρκαδικά"
----------------------------

Τα "Αρκαδικά" του Παυσανία είναι το διδακτικώτερο βιβλίο του. Με την Αρκαδία ο Παυσανίας ασχολήθηκε διεξοδικότερα παρά για οποιοδήποτε άλλο τόπο της Ελλάδας. Αφιέρωσε σ' αυτήν το 8ο βιβλίο του "Αρκαδικά" που περιλαμβάνει περιγραφές αυτών που είδε και άκουσε. H χρονολόγηση του βιβλίου είναι στα 174 μ.Χ.

Τα "Αρκαδικά" περιλαμβάνουν 54 κεφάλαια. Αποτελ-ούν ανεκτίμητη και αστείρευτη ιστορική πηγή και μαρτυρία για την ιστορική διαδρομή της Αρκαδίας, τις παραδόσεις, τις λατρείες και τους θρύλους της. Αν και μισοερειπωμένη και πολύπαθη επί των ημερών του η ορεινή αυτή χώρα (επιδρομές Αλάριχου κλπ), ήταν πλούσια σε λατρείες και παραδόσεις. Ο Παυσανίας ήταν ευτυχής που μπόρεσε να τη γνωρίσει από κοντά.

Στις περιηγήσεις του ο Παυσανίας άφησε τελευταία την Αρκαδία από όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου. Σχεδίαζε να ασχοληθεί με αυτή αφού πρώτα συμπληρώσει κυκλικά την περιγραφή όλων των παραλιακών περιοχών, δηλαδή της Αργολιδοκορινθίας, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Ηλιδας και της Αχαϊας.

Στο βιβλίο του “Αρκαδικά” ο Παυσανίας σημειώνει πως “επολυπραγμόνησε” στη μελέτη του αρκαδικής μυθολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περιγραφή της διαδοχής των βασιλέων της. Για τους ιστορικούς χρόνους περιορίζεται ν’ αναφέρει τα “κοινά” έργα όλων των Αρκάδων. Κατόπιν περιγράφει διεξοδικά τη χώρα παρουσιάζοντας τις τοπικές λατρείες και παραδόσεις.


Διαδρομες στην Αρκαδία
----------------------

Ο Παυσανίας στα "Αρκαδικά" του, δεν συνεχίζει, κατά τη συνήθειά του, από εκεί όπου είχε διακόψει την περιγραφή στο προηγούμενο βιβλίο, αλλά αρχίζει από την κυριότερη πεδιάδα της Αρκαδίας, τη πεδιάδα της Μαντινείας.

Η Αρκαδία ήταν τότε μεσογειακή χώρα, χωρίς διέξοδο στη θάλασσα. Την ορεινή αυτή χώρα την περιέγραψε με πολλές διαδρομές αρχίζοντας από την Μαντινική και τελειώνοντας στην Τεγεάτιδα, περιοχές όπου βρίσκονταν οι σημαντικότερες πόλεις της Αρκαδίας, η Τεγέα και η Μαντίνεια. Στη Μαντινεία ο Παυσανίας έφτασε από το ’ργος ακολουθώντας τον ημιονικό δρόμο της Πρίνου. Από εκεί προχώρησε στη Φενεατική και στη Στυμφαλία. Επειτα, προς βορράν, στη Νώνακρι και στη Στύγα, στους Λουσούς και στην Κύναιθα. Από τη Φενεό έπειτα πέρασε στην Κλειτορία και από τον Ορχομενό στις Καφυές, έπειτα από τις οποίες περιέγραψε τις παραδώνιες θέσεις ως την Ψωφίδα. Από εκεί κατευθύνθηκε προς νότον, στην Θέλπουσα, την Ηραία, και την Αλίφειρα και έπειτα ανατολικά, για να καταλήξει, μετά τη Γόρτυνα, στη Μεγαλόπολη.

Από τη Μεγαλόπολη μια διαδρομή του, προς βορράν, κατέληξε στο Μεθύδριο, μια δυτικά στη Λυκόσουρα, τη Φιγάλεια και τις Βάσσες και μια ανατολικά στην Τεγέα. Με την περιγραφή της Τεγέας ο Παυσανίας συμπλήρωσε την περιγραφή της Πελοποννήσου.

Ο Παυσανίας αναφέρει τρία περάσματα προς την Μαντινειακή πεδιάδα από την Αργολίδα. Το πρώτο είναι και το σημερινό, με τον αμαξιτό δρόμο ’ργους-Τρίπολης, είναι των Υσιών (Αχλαδόκαμπου), πάνω από το Παρθένιον όρος. Ο Παυσανίας αρχίζει την περιγραφή του από αυτό, αλλά και σε αυτό τελειώνει, έχοντας διατρέξει την Αρκαδία κυκλικά, από τα ανατολικά, μετά βόρεια, μετά δυτικά και μετά νότια.

C. Alexopoulos


By C. Alexopoulos on Tuesday, June 8, 2004 - 03:57 pm:

Τα όρια της Αρκαδίας κατά την αρχαιότητα
-----------------------------------------

Η Αρκαδία των προχωρημένων ιστορικών χρόνων, όπως και αυτή της εποχής του Παυσανία, δεν συνέπιπτε γεωγραφικά με τη σημερινή Αρκαδία.

Εκτεινόταν στα οροπέδια και στα βουνά της κεντρικής Πελοποννήσου (Μαίναλο, Αρτεμίσιο, Λύκαιο κλπ) και είχε μάλιστα μεγαλύτερη έκταση από την τελευταία. Δεν βρεχόταν πουθενά από τη θάλλασσα και δεν περιελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Κυνουρίας(Θυρέα, Εύα, Πρασιές, Ανθήνη κλπ). Στεν εποχή του "Κοινού των Αρλάδων"
έφθανε στη θάλασσα μόνον στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Η Αρκαδία περιελάμβανε μεγάλο τμήμα της σημερινής νότιας Αχαϊας (περιοχές Καλαβρύτων, Λουσών, Κλειτορίας, ορεινός όγκος Αροάνιων, περιοχή Ψωφίδας και Αφροδίσιο όρος), τμήμα της δυτικής Κορινθίας (περιοχές Φενεού και Στυμφαλίας, όρος Κυλλήνη και περιοχές Σκοτεινής και Αλέας) και τη σημερινή νοτιοδυτική Ηλεία (περιοχές Αλίφειρας, Φιγάλειας και Βασσών, Θεισόας του Λυκαίου και η περιοχή της σημερινής Ανδρίτσαινας).

Στα ανατολικά συνόρευε με τη Θυρεάτιδα στην περιοχή των Άνω Δολιανών, στα νότια με την Λακωνία στις περιοχές των Βούρβουρων, Ίασου, Καλτεζών και Αίγυος, και στα νοτιοδυτικά με τη Μεσσηνία στις περιοχές των Χιράδων, Χράνων και της κοιλάδας του ποταμού της Νέδας.

C. Alexopoulos


Add a Message


This is a private posting area. A valid username and password combination is required to post messages to this discussion.
Username:  
Password: