ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ARCADIA WEB FORUM: ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
Ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε στο Δήμο αλλά ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από κάποιον ενδιαφερόμενο. Το ίδιο συνέβη και για αντίστοιχους χώρους για τους Δήμους Τεγέας και Ηραίας. Οι χώροι αυτοί καταργήθηκαν τον Μάϊο 2006.


Welcome to ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ. You may enter any of the discussions above by clicking on the appropriate link. Or, to start a new discussion of your own, click on the "Create New Conversation" button.