Δημοσιεύστε τις ανακοινώσεις των Συλλόγων σας στο
ΑΡΚΑΔΙΚΟ Forum !

Βορείτε από μόνοι σας να καταχωρείτε στο ΑΡΚΑΔΙΚΟ FORUM ανακοινώσεις για τους Συλλόγους/Φορείς που ανήκετε. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Απαιτούμενα βήματα

Ανοίξτε τη σελίδα του FORUM..
Πηγαίνετε στην ενότητα "Announcements", ή Diaspora.
Πατείστε την επιλογή "New Conversation"
Γράψτε το κείμενο, το όνομά σας και προαιρετικά το e-mail σας.
Δίνετε "Post Message/Preview Message" και διορθώνετε ενδεχομένως
Τέλος για την αποστολή δίνετε "Post Message"

Copyright 2002© - Δ. τόπος ΑΡΚΑΔΙΑ