Πανόραμα Λεωνιδίου

Μετακινείστε το δρομέα προς την επιθυμητή κατεύθυνση μετατόπισης της εικόνας