Φωτογραφίες από το Πυργάκι

’ποψη από το Πυργάκι προς την πλευρά της Βυτίνας

’ποψη από το Πυργάκι
προς την πλευρά της Βυτίνας

Πυργάκι

Πυργάκι

Πυργάκι, από τη μονή Αγ. Θεοδώρων

Πυργάκι, από τη μονή
Αγ. Θεοδώρων

Η εκκλησία

Η εκκλησία

Θέα προς Βυτίνα

Θέα προς Βυτίνα

Μονή Αγ. Θεοδώρων

Μονή Αγ. Θεοδώρων

Κοντά στο Πυργάκι

Κοντά στο Πυργάκι

Ποταμός Μυλάοντας

Ποταμός Μυλάοντας

Ποταμός Μυλάοντας

Ποταμός Μυλάοντας

Κοντά στο Πυργάκι

Κοντά στο Πυργάκι

   

Copyright 2002© - Δ. τόπος ΑΡΚΑΔΙΑ