Αρχαιότητες

Το Ελληνικόν

Το Ελληνικό είναι τοποθεσία στην Κυνουρία, 8 χιλ. ΝΔ του Άστρους, στο δρόμο Άστρους - Άγιου Πέτρου, με ελάχιστα σπίτια. Σε παρακείμενη θέση "Τειχιό" και πάνω στο λόφο υπάρχουν λείψανα αρχαίου οικισμού ο οποίος πιθανόν ταυτίζεται με την πόλη Θυρέα. Σώζονται τμήματα τειχών του 5ου, του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ.Επίσης σώζονται κατάλοιπα κτηρίων και δεξαμενές της ίδιας εποχής. Υπάρχουν επίσης ίχνη κατοίκησης από τη μυκηναϊκή περίοδο.


©Copyright 2001, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας