ΑνάπτυξηΤμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων
καθηγητής: Αλεξόπουλος Χρήστος
Το έργο αυτό έγινε στα πλαίσια του προγράμματος
"ΑΡΚΑΔΙΑ" - Υποέργο "Δίκτυο Δήμων Αρκαδίας"
http://arcadia.ceid.upatras.gr/dda.htm

Copyrights

Κείμενα: Δήμος Β.Κυνουρίας, Χ.Αλεξόπουλος, Ι. Ασημακόπουλος
Φωτογραφίες: Χ.Αλεξόπουλος, Δ Τόπος ΑΡΚΑΔΙΑ, Δήμος Β.Κυνουρίας

©Copyright 2001, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας