2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ. ΥΛΟΠ.
(ΣΤΟ Υ/Κ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός με τη γλώσσα Fortran.

 


Το εργαστήριο αυτό αποτελεί τμήμα του μαθήματος. Επίσης αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων (projects) που δίνονται στους φοιτητές.

 

Ηδη στα πλαίσια του μαθήματος, έχει δοθεί το 3o project με ημερομηνία παράδοσης 1/6/98.

Για download της εκφώνησης του 2ου project (σε μορφή Word 6.0):

ask3.doc

11264 bytes


Καλούνται όλοι οι Αετείς φοιτητές να προσέλθουν τις παρακάτω ώρες και ημέρες στο Υ/Κ του τμήματος. Η παρουσία είναι υποχρεωτική (θα ληφθούν παρουσίες). Αντικείμενο του 3ου εργαστηρίου είναι :

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ Α.Μ. (από-εώς και)
ΤΡΙΤΗ 26/5 13-14 1942-1956
ΤΡΙΤΗ 26/5 14-15 1957-1972
ΤΡΙΤΗ 26/5 15-16 1974-1989
ΤΡΙΤΗ 26/5 19-20 1990-2004
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 16-17 2005-2019
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 17-18 2020-2034
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 18-19 2035-2049
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 19-20 2050-2068

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων των Αριθμ. Mεθόδων και για την πρόσβαση στην Fortran στον κόμβο Medusa, οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν :

user name : pascallab

password : turbo7