ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΟΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

 

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση των ασκήσεων για τους Αετείς φοιτητές είναι υποχρεωτική. Επίσης όποιος δεν παρουσιαστεί στην εξέταση δεν παίρνει βαθμό και ούτε εξετάζεται άλλη μέρα.