Μεταφραστές

Μάθημα Επιλογής


Υλη Μαθήματος: Όπως περιγράφεται στον οδηγό σπουδών

 

Διδάσκοντες : X. Αλεξόπουλος

 


Διδακτικό βιβλίο: Εισαγωγή στους Μεταφραστές, Π. Πιντέλας


 Βιβλιογραφία
Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Yacc and Lex

Ένα παράδειγμα χρήσης Yacc και Bison
doc Παραδείγματος --Example Bison (source + .exe)

Bison for windows - Install

Bison-2.3 - Install

 

 


Σύνδεσμοι

1.Εκπαιδευτικό Υλικό : site καθ. Πιντέλα - Compilers Material

2 download link for parser generator 2.0: (yacc + lex)

1. open parser generator 2
2. goto project then parser wizard
3. write the name of the project
4. choose for example yacc file only
5. choose a name
6. a file is opend. we write our example
7. choose build.
8. a file.c and .h will be created int the projects directory.
9. we compile these files with a compliler in the ms-dos platform

3. Home page - bison for windows:

4.download link for bison 2.1 (for windows):

b. STEPS

1. Open DOS Console
2. Type cd c:\Program Files\GnuWin32\bin
3. Type bison [filepath\filename.y]
4. After step 3 a file filename.tab.c is produced
5. type c:\MinGW\bin\gcc -lm -o executablename filename.tab.c
6. After step 5 the .exe file is produced
7. type executablename and press enter
8. insert input for generated parser

 


 

Tελευταία Ενημέρωση: 21/01/2008