Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης

Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό [Downloadables]


yli.gif (3642 bytes) bibliogr.gif (3601 bytes) arxiki.gif (3908 bytes) anakoin.gif (3546 bytes) links.gif (3039 bytes)

Βιβλίο Μαθήματος Εγχειρίδιο MatLab Ασκήσεις προηγουμένων ετών Παλαιά Θέματα

Βιβλίο Αριθμητικής Ανάλυσης

Χ. Αλεξόπουλος "Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους και Περιβάλλοντα Υλοποίησής τους"

Νέα έκδοση (2011) (*)Υπό συνεχή ανανέωση Ανανεώθηκε: Μάιο 2014
Περιεχόμενα
Συντμήσεις
Κεφ. 1 - Αναπαράσταση Αριθμών και Σφάλματα
Κεφ. 2 - Προσέγγιση Λύσεων Μη Γραμμικών Εξισώσεων
Κεφ. 3 - Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή
Κεφ. 4 - Μητρώα Ειδικών Μορφών και Διασπάσεις
Κεφ. 5 - Ανάλυση Σφαλμάτων στα Γραμμικά Συστήματα - Νόρμες
Κεφ. 6 - Επαναληπτικές Μέθοδοι για Γραμμικά Συστήματα
Κεφ. 7 - Υπολογισμός Ιδιοποσών
Κεφ. 8 - Παρεμβολή
Ερμιτιανά Μητρώα
Ευρετήριο
Ασκήσεις Αριθμητικής Ανάλυσης

Θ. Παπαθεοδώρου - Σημειώσεις Αριθμητικής Ανάλυσης

Σύγγραμμα

MatLab

Ασκήσεις προηγουμένων ετών

Παλαιά Θέματα


Παλαιότερο Υλικό

Παλαιότερη Έκδοση βιβλίου Μαθήματος

Κεφ. 1 - Αναπαράσταση Αριθμών και Σφάλματα
Κεφ. 2 - Επίλυση μη Γραμμικών Εξισώσεων
Κεφ. 3 - Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων - Μέθοδοι Παραγοντοποίησης
Κεφ. 4 - Επαναληπτικές Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων

Ο.Π.Α.Μ. v.4

To OΠΑΜ (Oλοκληρωμένο Περιβάλλον Αριθμητικών Μεθόδων) είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο λογισμικού για επίδειξη, δοκιμή και επαλήθευση των αριθμητικών μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα. Αποτελεί το βασικό κορμό για την εργαστηριακή και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στα πλαίσια του μαθήματος και προσφέρεται σε ανοικτό κώδικα.
Το εργαλείο προσφέρεται σε δύο εκδοχές:
 • Για DOS (Borland Pascal ver. 7.0 και Turbo Pascal ver. 6.0)
  Tο αρχείο .zip αποσυμπιέζεται (ανοίγει) με χρήση του προγράμματος winzip των MS Windows. Το αρχείο περιέχει:
  • πηγαίο κώδικα (directory: sources),
  • αρχεία βοήθειας (*.txt files),
  • Εγχειρίδιο Αναφοράς και Χρήσης (directory docs)
  • Δεδομένα εισόδου (directory data)
  • Το εκτελέσιμο αρχείο ΟPAM.exe.
 • Για Windows (Delphi 4)

yli.gif (3642 bytes) bibliogr.gif (3601 bytes) arxiki.gif (3908 bytes) anakoin.gif (3546 bytes) links.gif (3039 bytes)