Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης


yli.gif (3642 bytes) bibliogr.gif (3601 bytes) usefull.gif (3956 bytes) anakoin.gif (3546 bytes) links.gif (3039 bytes)

Ετος : Β'

Διδακτικές Μονάδες: 5

Διδασκαλία: 2 ώρες/εβδομάδα, Φροντ.: 2 ώρες/εβδομάδα, Εργαστήριο: 2 ώρες/εβδομάδα

Διδάσκων: Χρήστος Α. Αλεξόπουλος

 

 • Διδακτικό - Εκπ/κό Υλικό:

 • Εργαστηριακές Ασκήσεις:
  • Γενικές Πληροφορίες: Στους Β' ετείς φοιτητές (και μόνον) δίνεται για εκπόνηση ένας αριθμός Εργαστηριακών Ασκήσεων (3-4). Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές και ατομικές και παραδίδονται σε δύο ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται στο forum του μαθήματος. Προβλέπεται ειδικός και υποχρεωτικός τρόπος εξέτασης όλων των ασκήσεων ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα. (προφορική εξέταση για κάθε φοιτητή ή ειδικό θέμα στις εξετάσεις). Ο βαθμός ασκήσεων ισχύει για τις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και μόνον για το Β' Έτος.
  • Περιβάλλον Υλοποίησης Εργ. Ασκήσεων: Για την εκπόνηση/επαλήθευση των Εργαστηριακών Ασκήσεων χρησιμοποιείται, όπου χρειάζεται, το περιβάλλον MatLab. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το open source λογισμικό OCTAVE. Για την εγκατάστασή του στο λειτ. σύστημα Windows ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
   1. Εγκαθίσταται το πακέτο Cygwin
   2. Μέσω του πακέτου Cygwin παρέχεται επιλογή εγκατάστασης του OCTAVE.
  • Τρόπος Παράδοσης Ασκήσεων: Οι ασκήσεις πρέπει απαραίτητα να ακολουθούν το Πρότυπο Παραδοτέας Αναφοράς.

 • Τελικός Βαθμός Μαθήματος:
  Ο τελικός βαθμός του μαθήματος για το Β έτος και για τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτ. υπολογίζεται μέσω του τύπου

      Βαθμός Μαθήματος = Βαθμός Γρ. Εξέτασης + 20% * Βαθμός Ασκήσεων.

  Για τις επόμενες εξεταστικές περιόδους θα ισχύει Βαθμός Μαθήματος = Βαθμός Γρ. Εξέτασης.

  O ίδιος τύπος ισχύει και για τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών.

yli.gif (3642 bytes) bibliogr.gif (3601 bytes) usefull.gif (3956 bytes) anakoin.gif (3546 bytes) links.gif (3039 bytes)
Επιστροφή στον κατάλογο μαθημάτων