ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ

 


Υλη Μαθήματος:

Εισαγωγή - έννοια αβεβαιότητας, Πιθανοτικά μοντέλα. Αξιωματική θεωρία πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα, στατιστική ανεξαρτησία, Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές ( τ.μ. ), Πολυδιάστατες τ.μ., Συναρτήσεις τ.μ.. Ροπές τ.μ., χαρακτηριστικές συναρτήσεις, Θεώρημα κεντρικών ορίων, Εισαγωγή στη Θεωρία εκτίμησης, Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις, Gaussian στοχ. ανέλιξη, Ανελίξεις Markov, Εισαγωγή στη Θεωρία ουρών αναμονής.

Διδάσκοντες : X. Αλεξόπουλος και Ι. Γαροφαλλάκης

(β' εξάμηνο - Α' έτος)


Διδακτικό βιβλίο: "Πιθανοθεωρία", Χ. Koυνιάς, Μωυσίδης.


Εδώ θα βρείτε τις Aνακοινώσεις του μαθήματοςΒιβλιογραφία

  1. Brown G.S., "Probability and scientific iference", Longmans Green and Co, London, 1975.
  2. Mανατάκης, Μ.-Σταματέλος Γ.,"Ασκήσεις Πιθανοθεωρίας με στοιχεία θεωρίας", Πάτρα.
  3. Feller, W.,, "An Introduction to Probability Theory and its Applications", 1968.
  4. Koυνιάς-Μωυσίδης , "Πιθανοθεωρία".
  5. Μ. Μανατάκης, Χ. Αλεξόπουλος: Επιλεγμένες Ασκήσεις Πιθανοθεωρίας, Σημειώσεις


Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό

Ασκήσεις Πιθανοθεωρίας (Μ. Μανατάκης, Χ. Αλεξόπουλος)     [Downloadable]
On-line λυμενες επιλεγμενες ασκησεις ( Με θέματα παλαιοτέρων ετών )
On-line ασκήσεις Πιθανοθεωρίας ( θέματα παλαιοτέρων ετών )
Συναρτήσεις του Matlab σχετικές με Πιθανότητες (κατανομές, γεννήτριες, κ.λ.π.)

 


 

Tελευταία Ενημέρωση: 28/02/2001