Επείγουσες Ανακοινώσεις
(Οι ανακοινώσεις είναι ταξινομημένες κατά ημ/νία)

Α/Α

Ημ/νία

Θέμα

1

03/06/00

Ανακοίνωση Διπλωματικών Εργασιών 2000-2001 (Χ. Αλεξόπουλος)

2

16/03/98

Zητείται μεταπτυχιακός ή τελειόφοιτος φοιτητής του μήματος Μηχ. Η/Υ & Πληρ/κής για να εργασθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα βασικής έρευνας (Καραθεοδωρής) με υπεύθυνο τον κ. Χρ. Αλεξόπουλο. Αντικείμενο: Νέοι Αλγόριθμοι για Συμπίεση Εικόνας με Χρήση Συναρτησιοειδών. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε C++/Windows ή Unix   Επικοινωνίστε με τον κ. Αλεξόπουλο.

3

22/03/99

Εκφώνηση και υλικό για την Ασκηση 1 της Γραμμικής Αλγεβρας (Α' και Β' έτος)

4

22/03/99

Σύντομα θα ανακοινωθούν 2 υποχρεωτικές ασκήσεις για τους φοιτητές που χρωστούν το μάθημα Αριθμ. Μέθοδοι και δεν έχουν εκπληρώσει τις εργαστηριακές τους υποχρεώσεις στο μάθημα. Ο βαθμός τους θα ληφθεί υπ' όψη
στις εξετάσεις του Ιουνίου 1999.

5

24/03/99 Project Αριθμητικών Μεθόδων για το έτος 1998-99

back2336.gif (914 bytes)