Αρχαιολογικοί και Ιστορικοί χώροι

Άγιος Σώστης

Επισκοπή

Ιερό
Κνακεάτιδος Αρτέμιδος

Ιερό Αλέας Αθηνάς

 

 

 

Εισαγωγική
Σελίδα

Ανάπτυξη - Σχεδίαση τόπου Βιβλίο επισκεπτών του τόπου Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Ιερό Κνακεάτιδος Αρτέμιδος

Στη θέση Παντελεήμονας της Βέρβενας, σε μια έρημη πλαγιά και σε υψόμετρο 1300μ. περίπου, βρίσκονται τα ερείπια του ιερού της Αρτέμιδος. Απέχει περίπου 45' με τα πόδια από το χωριό Βέρβαινα.

Το 1907 ο Βουρβουραίος καθηγητής αρχαιολογίας Κ. Α. Ρωμαίος έκανε ανασκαφές με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Βρέθηκαν πολλά αρχιτεκτονικά λείψανα από ένα μαρμάρινο ναό και δεκάδες μικροευρήματα αφιερώματα των πιστών. Θραύσματα από αγγεία, χάλκινες αιχμές βελών, πήλινα γυναικεία ειδώλια και άλλα ευρύματα έδειχναν ότι στο μέρος εκείνο λατρευόταν η Άρτεμις, κατεξοχήν Αρκαδική θεά.

Γύρω στο 540 π.χ. χτίστηκε ένας τετράστυλος αμφιπρόστυλος ναός δωρικού ρυθμού. Ο ναός αυτός παρουσιάζει πολλές πρωτοτυπίες στα κιονόκρανα, τα τρίγλυφα και τα γείσα. Μέσα στο σηκό του ναού υπήρχε ένα κολοσσιαίο μαρμάρινο άγαλμα της Αρτέμιδος, ύψους 3μ. από το οποίο βρέθηκε ένα μικρό του τμήμα μόνο. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ενδείξεις ο ναός πρέπει να λειτουργούσε μέχρι το τέλος της ελληνιστικής περιόδου.

© Copyright 2001-2002, Δήμος Τεγέας