Σχετικά

Το σύστημα “Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών περιόδου 1968-1974” αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί μέρος της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Λιόντα Λεονάρδου. Ο δικτυακός τόπος αυτός αποτελεί τμήμα του Έργου "Αρκαδία"(www.arcadies.gr) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει ενταχθεί στην αντίστοιχη δικτυακή πύλη.


Επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου

 • Δρ. Αλεξόπουλος Χρήστος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
 • Δρ. Βεργίδης Δημήτριος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Πατρών
 • Δρ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής


Σχεδιασμός και Υλοποίηση ΒΔ και συστήματος

 • Λιόντας Λεονάρδος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής
 • Δρ. Αλεξόπουλος Χρήστος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής


Διάθεση, Συγκέντρωση και Οργάνωση Υλικού

 • Ιωάννης Καούρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν.Πατρών
 • Τζόγια Καππάτου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν.Πατρών
 • Δημήτριος Βεργίδης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Πατρών
 • Ιωάννης Πουντουράκης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
 • Χρήστος Αλεξόπουλος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής


Ψηφιοποίηση υλικού

 • Ιωάννης Καούρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν.Πατρών
 • Τζόγια Καππάτου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν.Πατρών
 • Δημήτριος Βεργίδης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν. Πατρών
 • Ιωάννης Πουντουράκης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
 • Χρήστος Αλεξόπουλος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
 • Λιόντας Λεονάρδος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής


Περιεχόμενο

Αρχειακό και φωτογραφικό υλικό (παλαιό και νέο) προσέφεραν και οι: Δ. Αθανασίου, Γ. Χαντζοπλάκης, Π. Εσκίογλου, Β. Ζαφειρόπουλος, Γ. Βασιλακόπουλος, Ε. Φανουράκη, Γ. Αρμένης, Δ. Τζιώρας, Τ. Μαργέτης, Δ. Γεωργόπουλος, Φ. Χουλιάρας, Δ.Κοσμόπουλος, Μ. Κόμης και Β. Κνιθάκης.

Η μουσική υπόκρουση της ιστοσελίδας αποτελείται από τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζιδάκη και του Διονύση Σαββόπουλου. Ακούγεται επίσης και το Hasta Siempre με τη Μαρία Φαραντούρη.


Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τις εφημερίδες "Πελοπόννησος" και "Ημέρα" της Πάτρας, καθώς και το Μουσείο Τύπου της Πάτρας για το έντυπο υλικό και την άδεια ψηφιοποίησης επιλεγμένων τευχών εφημερίδων που μας παρείχαν.

Copyright © 2011

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Πατρών