Ο δικτυακός τόπος "Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών, περιόδου 1967-1974" έχει αναπτυχθεί και φιλοξενείται στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κύριος στόχος του έργου είναι η οργάνωση και η διάχυση του αρχειακού υλικού (Ιστορικό Αρχείο) που σχετίζεται με το Αντιδικτατορικό Φοιτητικό Κίνημα της Πάτρας (ΑΦΚΠ) κατά την περίοδο 1967-1974. Παράλληλα, αποσκοπεί να αποτελέσει μία σημαντική συμβολή από πλευράς περιεχομένου αλλά και σχεδιασμού στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών. Ένας δεύτερος στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών για το ρόλο του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος στη διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών κατά την μεταπολιτευτική περίοδο.

Η συγκέντρωση του σχετικού υλικού και ένα μεγάλο τμήμα ψηφιοποίησής του αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας εκ μέρους παλιών φοιτητών του ιδρύματος, οι οποίοι στην πλειονότητά τους σήμερα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η τελική του οργάνωση, η τεχνική επιμέλεια, καθώς και η διαχείριση και προσαρμογή του στο δικτυακό τόπο αυτό έχει γίνει στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ως αντικείμενο διπλωματικής εργασίας. Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Έργο Arcadia της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σημαντικές πηγές του περιεχομένου είναι οι εξής:

  • Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών (2003) «ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (Α.Φ.Κ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ» με υπεύθυνο τον Γιάννη Καούρη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η ψηφιοποίηση σχετικού υλικού από εφημερίδες της εποχής. Η παρούσα προσπάθεια του ΙΑΠΠ αποτελεί συνέχεια και επέκταση της φάσης αυτής.
  • Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.afkpatras.gr ο οποίος αναπτύχθηκε στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με πρωτοβουλία του μέλους ΔΕΠ κ. Χ. Α. Αλεξόπουλου, με τη συνδρομή ομάδας πρωτοβουλίας από παλιούς συμφοιτητές που διαμένουν στην Πάτρα.
  • Λοιπό σχετικό υλικό που συγκεντρώθηκε από ομάδα μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Κείμενα που συλλέχθηκαν από το Διαδίκτυο, από την τεχνική ομάδα εργασίας στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.