Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Πατρών
Περιόδου 1967-1974

 
 
 

Το διαδικτυακό αυτό σύστημα παγκόσμιου ιστού (ΙΑΠΠ) συγκεντρώνει και προβάλλει ποικίλο αρχειακό υλικό, ντοκουμέντα, άρθρα και κείμενα που αναφέρονται στη δράση του ΑΦΚ στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά την περίοδο 1967-1974. Κεντρικό του τμήμα αποτελεί το «Ιστορικό Αρχείο» το οποίο υλοποιείται με μια ειδική Βάση Δεδομένων με την υποστήριξη μηχανισμών ευρετηρίων και αναζήτησης.

Το ΙΑΠΠ αποτελεί μια συμβολή για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης για την περίοδο της Δικτατορίας. Μια περίοδο έντονα φορτισμένη για την Ελλάδα και με ιδιαίτερη σημασία για το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και για την πόλη της Πάτρας...

 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο ΠατρώνValidated site