Τρέχουσα κατάσταση ιστορικού αρχείου

Η τρέχουσα κατάσταση του Ιστορικού Αρχείου

Α. Η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία του Αρχείου του ΑΦΚΠ

Η ανάγκη για τη συγκέντρωση υλικού για το Αρχείο του ΑΦΚΠ της περιόδου 1971-1975 άρχισε να συζητείται και να ωριμάζει το 2002, ύστερα από την πρόταση του Γ. Πουντουράκη. Σε συνέχεια του παραπάνω προβληματισμού έγινε σχετική πρόταση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε στο διάστημα 2003-2004 και περιελάμβανε τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και ψηφιοποίηση ενός συνόλου δημοσιευμάτων και εγγράφων σχετικών με το ΑΦΚΠ.

Παράλληλα, οι τακτικές τα τελευταία χρόνια συναντήσεις του Νοέμβρη στην Πάτρα και στην Αθήνα και οι εκκλήσεις της ομάδας πρωτοβουλίας της Πάτρας, αποκατέστησαν ή διεύρυναν τις επαφές αρκετών που διατηρούσαν προσωπικά αρχεία από την εποχή της δικτατορίας, οι οποίοι και τα διέθεσαν σε ψηφιακά ή συμβατικά αντίγραφα. Τα παραπάνω αρχεία συγκεντρώθηκαν, ψηφιοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν αποτελώντας έτσι μια πρώτη - αλλά σεβαστή σε μέγεθος - συλλογή ντοκουμέντων από το ΑΦΚΠ. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες σημαντικές και διάσπαρτες πηγές, όπως και πολλοί που διαθέτουν στοιχεία, δεν κατέστη όμως δυνατόν να εντοπισθούν ή να ανταποκριθούν. Αυτό ασφαλώς θα αποτελέσει αντικέιμενο για τις μελλοντικές ενέργειες...


B. Το Ψηφιακό Αρχείο του ΑΦΚΠ

Μια πρώτη ψηφιακή έκδοση του Αρχείου του ΑΦΚΠ έχει ήδη συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί, εδώ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με πρωτοβουλία των Χ. Αλεξόπουλου, Δ. Βεργίδη, Γ. Καούρη, Τ. Καππάτου, Γ. Πουντουράκη, καθώς και με τη συνδρομή και ανταπόκριση αρκετών παλιών συντρόφων.

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει:

 • Το παραδοτέο σχετικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Πατρών που περιέχει ψηφιοποιμένα δημοσιεύματα της εφημερίδας "Ημέρα" και μια συλλογή πρακτικών (που συγκέντρωσαν οι Γιάννης Καούρης και Τζόγια Καππάτου). Αποτελεί την πλέον ογκώδη συλλογή του τρέχοντος αρχείου.
 • Ψηφιακά αντίγραφα από το προσωπικό αρχείο του Γ. Πουντουράκη
 • Ψηφιακά αντίγραφα από το προσωπικό αρχείο του Δ. Βεργίδη
 • Έγγραφα και δημοσιεύματα που συνέλεξαν οι Δ. Βεργίδης, Χ. Αλεξόπουλος, Βασιλακόπουλος κ.α.
 • Ψηφιακά αντίγραφα και φωτογραφίες που έστειλαν αρκετοί φίλοι και συμφοιτητές (Χουλιάρας, Χατζοπλάκης, Εσκίογλου κ.α.).

Η (μέχρις στιγμής) γενική κατηγοριοποίηση του αρχείου είναι:

 • Έγγραφα,
 • Πρακτικά,
 • Παλιά δημοσιεύματα από τον Πατρινό και Αθηναϊκό τύπο,
 • Άλλα ντοκουμέντα (ήχητικά, αφίσσες, προκηρύξεις κλπ),
 • Φωτογραφίες-ντοκουμέντα (κατάληψη κλπ),
 • Παλιές φωτογραφίες (παρέες, πρόσωπα, Πάτρα της εποχής),
 • Νεώτερα δημοσιεύματα από τον Πατρινό και Αθηναϊκό τύπο,
 • Κείμενα και άρθρα σχετικά με το ΑΦΚ και το ΑΦΚΠ (πρωτότυπα και αναδημοσιεύσεις),
 • Μαρτυρίες,
 • Κατάλογος με αναφορές, βιβλιογραφία και πηγές σχετικά με το ΑΦΚ(Π).


Γ. Ψηφιοποίηση

Η ψηφιοποίηση έχει γίνει σε διάφορες χρονικές φάσεις και σε ένα μεγάλο μέρος από τους Γ. Καούρη, Χ. Αλεξόπουλο, Δ. Βεργίδη και Γ. Πουντουράκη. Το σχετικό ψηφιακό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε διάφορες μορφές (Doc, Pdf, jpg, Tiff) και υπάρχει σε πολλαπλά αντίγραφα. Είναι επίσης διαθέσιμο σε CD-ROM.


Δ. Προβολή του Αρχείου στο διαδίκτυο

Αρχικά μέρος του Ιστορικού Αρχείου προβαλλόταν στο site: www.afkpatras.gr , το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται. Το Ιστορικό Αρχείο προβάλλεται πλέον στο παρόν σύστημα.


Ε. Πηγές-Χορηγοί υλικού

Ο κατάλογος με πηγές/χορηγούς του υλικού του τρέχοντος αρχείου είναι ο παρακάτω:

 • Πρόγραμμα Παν/μίου Πατρών για το Αρχείο του ΑΦΚΠ (ψηφιοποίηση)
 • Δ. Βεργίδης (έγγραφα) ΠΠ
 • Τ. Καππάτου (έγγραφα) ΠΠ
 • Γ.Πουντουράκης (έγγραφα, δημοσιεύματα) ΕΜΠ
 • Χ. Αλεξόπουλος (δημοσιεύματα, φωτογραφίες) ΠΠ
 • Γ. Καούρης (ψηφιοποίηση, έγγραφα και φωτογραφίες) ΠΠ
 • Δ. Αθανασίου (φωτογραφίες)
 • Γ. Βασιλακόπουλος (έγγραφα)
 • Δ. Γεωργόπουλος (έγγραφα)
 • Φ. Χουλιάρας
 • Γ.Τζιώρας (ηχητικές πηγές-ντοκουμέντα)
 • Γ. Χατζοπλάκης (φωτογραφίες-ντοκουμέντα)
 • Ε. Φανουράκη (φωτογραφίες-ντοκουμέντα, φωτογραφίες)
 • Π. Εσκίογλου (φωτογραφίες, ντοκουμέντα, έγγραφα)
 • Μ. Κόμης (σκίτσο, φωτογραφίες)
 • Τ. Μαργέτης (φωτογραφίες-ντοκουμέντα)
 • Β. Ζαφειρόπουλος (φωτογραφίες-ντοκουμέντα)
 • Γ. Αρμένης (φωτογραφίες)
 • Λ. Μούργος (φωτογραφίες)
 • Β. Κνιθάκης (φωτογραφίες)

Copyright © 2011

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Πατρών