Ελληνική Εκπαίδευση - Education Hélenica

Ελληνική Εκπαίδευση για την Ομογένεια - Τρέχοντα Προγράμματα του ΥΠΕΠΘ

Συνοπτικός απολογισμός του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ eOmogeneia (2002-2004)

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργο e-omogeneia
Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Isokrates.gr - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

Ελληνική Εκπαίδευση - Ελληνικοί Εκπαιδευτικοί Φορείς και εκπαιδευτικές πηγές

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών - University of Patras
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Greek Ministry of Education and Religion
Isokrates.gr - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Εomogeneia - H Ελλάδα στον Κόσμο
Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - ΚΕΔΕΚ - ΠΤΔΕ - Πανεπιστήμιο Πατρών
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα
Εκπαιδευτική πύλη ΥπΕΠΘ - Εκπαιδευτικά θέματα και υλικό
Έδρα Εκπαίδευσης - Η Ελληνική Εκπαιδευτρική Πύλη -Ι.Π.Ε.Τ. - Εκπαιδευτικά θέματα και υλικό
Δάσκαλος- daskalos.edu.gr - Εκπαιδευτικά θέματα και υλικό
Stratari's site- Εκπαιδευτικά θέματα και υλικό
Το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - Greek Universities Network
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας
Παιδεία Ομογενών
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος
Πρόγραμμα ΑΡΚΑΔΙΑ - Arcadia Project - Πανεπιστήμιο Πατρών
Ψηφιακή βιβλιοθήκη - Digital Library gnosinet.gr
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)

Last updated: 25-06-2007
Copyright 2006 © NOSTOS
Powered by the ARCADIA Project
University of Patras