Σύνδεσμοι - Links

 

Εληνική Εκπαίδευση - Education

Πανεπιστήμιο Πατρών - University of Patras

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Greek Ministry of Education and Religion
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Isokrates.gr - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Εomogeneia - H Ελλάδα στον Κόσμο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
Ψηφιακή βιβλιοθήκη - Digital Library gnosinet.gr
Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης - ΚΕΔΕΚ - ΠΤΔΕ - Πανεπιστήμιο Πατρών
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα
Εκπαιδευτική πύλη ΥπΕΠΘ - Εκπαιδευτικά θέματα και υλικό
Έδρα Εκπαίδευσης - Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πύλη -Ι.Π.Ε.Τ. - Εκπαιδευτικά θέματα και υλικό
Δάσκαλος- daskalos.edu.gr - Εκπαιδευτικά θέματα και υλικό
Το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - Greek Universities Network
Παιδεία Ομογενών
Πρόγραμμα ΑΡΚΑΔΙΑ - Arcadia Project - Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Πολιτισμός

Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας - Greek Ministry of Culture

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού - Foundation of the Hellenic World
Πρόγραμμα ΑΡΚΑΔΙΑ - Arcadia Project - Πανεπιστήμιο Πατρών, www.arcadies.gr
Asociacion cultural y social de argentinos residentes en Grecia
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη

 

Ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης - Greek Media

Greeknewsonline.com

ANA-MPA
In.gr
Flash.gr

 

Απόδημος Ελληνισμός - Greek Diaspora
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ)
Εomogeneia - H Ελλάδα στον Κόσμο
Οmogenia.com
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Hellenic News of America
APN - DIRECTORY OF GREECE : News Media - Οmogeneia
www.VoiceOfGreece.gr - Announcements - Omogeneia
Hellenic American National Council
Omogeneia - Αρχείο Οργανώσεων
Διασπορά - Ομογενειακές Οργανώσεις, Δ.τόπος Arcadia
Ομογενειακές Ομοσπονδίες και Οργανώσεις omogeneia.ana-mpa.gr
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)

 

Αργεντινή - Argentina
Αργεντινή -Wikipedia
Lanation.com
An Introduction to Argentina
Argentina - Secretaria de Turismo de la Nacion
Argentina Travel Information | Lonely Planet Destination Guide
SuperTravelNet.com Αργεντινή
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Buenos Aires και Νότιας Αμερικής
Βιβλιοθήκες Αργεντινής, BIBLIOTECAS DE INTERES
Administracion Publica Nacional - Estructuras, Presidencia y Ministerios.
Gobierno Electronico Ar
Organismos Publicos - Enlace Parlamentario-Jefatura de Gabinete de Ministros
Organismos Publicos. Enlaces - Presidencia de la Nacion
Cristal - Transparencia en la gestion publica. Informacion al ciudadano sobre la administracion de recursos publicos de la nacion
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio de Cultura y Educacion Organizacion, autoridades, revista Zona Educativa, educacion polimodal y superior, acceso a Secretarias y Subsecretarias dependientes, programas, funciones, red federal de formacion docente, planes, proyectos, marco legal.
Ministerio de Defensa
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
Ministerio de Economia Y Obras y Servicios Publicos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio del Interior
Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios
Secretarias, organismos vinculados, estructura, consulta de exptes., noticias.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Ministerio de Salud y Accion Social
Titular, curriculum vitae, funciones del ministerio, organismos dependientes.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Presidencia de la Nacioón

Last updated: 25-06-2007
Copyright 2006 © NOSTOS
Powered by the ARCADIA Project
University of Patras