Νόστος - Σύντομη Παρουσίαση
Νostos - Brief Presentation

Σύντομη Περιγραφή:

Η μη κερδοσκοπική πολιτιστική οργάνωση ΝΟΣΤΟΣ έχει σαν βασικό της στόχο την διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, κυρίως με το να αφυπνίζει και εξυψώνει το εθνικό φρόνημα των ελλήνων της διασποράς, αλλά και με το να κάνει ακόμα περισσότερο γνωστή την Ελλάδα στου ξένους, φιλέλληνες και μη.

Ο ΝΟΣΤΟΣ ξεκίνησε σαν αποτέλεσμα της ιδέας μιας μικρής ομάδας Ελλήνων που ευρίσκονταν στην Αργεντινή, οι οποίοι νοσταλγούν την Πατρίδα, αλλά παράλληλα αισθάνονται λύπη όταν βλέπουν ότι για διάφορους λόγους οι έλληνες της διασποράς απομακρύνονται και αποκόπτονται από τους δεσμούς τους με την Μητέρα Ελλάδα.

O "ΝΟΣΤΟΣ" έχει έδρα το Buenos Aires της Αργεντινής. Χαρακτηρίζεται και έχει καταχωρηθεί ως μη κερδοσκοπική Εταιρία. Έχει πάρει άδεια λειτουργίας 931 της ΙGJ/22-9-2006, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Αργεντινής.


Στόχοι:

1- Ανάδειξη, διάδοση και διατήρηση του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής Παιδείας στην Αργεντινή και την Λατινική Αμερική.

2- Χρήση των απαραίτητων μέσων για την ενίσχυση της ελληνικής (ελληνόφωνης) εκπαίδευσης στην Αργεντινή και τη Νότιο Αμερική καθώς και την υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με αναφορά την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και τον Ελληνικό Πολιτισμό.

3- Δημιουργία και ενίσχυση της επικοινωνίας και σχέσων μεταξύ των μελών της Ελληνικής Διασποράς της Αργεντινής και της Λατινικής Αμερικής καθώς και των δεσμών των ελληνικών πολιτιστικών οργανισμών της Αργεντινής με πολιτιστικούς οργανισμούς της Ομογένειας και της Ελλάδας, συμπεριαμβανομένων κυβερνητικών και μη οργανώσεων, μαζικών μέσων επικοινωνίας, καθώς και άλλων συναφών οργανισμών.


Objectivos:

1- PROMOCION, DIFUSION Y PRESERVACION DE LA CULTURA HELENICA

2- LA INSTRUMENTACION DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA ENSEΡANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA GRIEGA, ASI COMO DE TODAS LAS EXPRESIONES CULTURALES RELACIONADAS.

3- FOMENTAR Y DESARROLLAR LA INTERACCION DE RELACIONES ENTRE LOS REFERENTES DE CULTURA HELENICA EN LA ARGENTINA, CON LOS DEL HELENISMO FUERA Y DENTRO DE GRECIA, INCLUYENDO ORAGANIZACIONES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES, MEDIOS MASIVOS DE DIFUSION Y COMUNICACION Y CUALQUIER OTRO ENTE RELACIONADO.


Καταστατικό:

Download Καταστατικό Νόστου (PDF File, 184 KB)


Διοικητικό Συμβούλιο

DATOS COMISION DIRECTIVA - NOSTOS

Η οργάνωση διοικείται από 6-μελές Διοικητικό Συμβούλιο (+2 αναπληρωματικά μέλη) καθώς και από 4-μελή εξελεγκτική επιτροπή. Τα ονόματα των μελών του Δ.Σ. και της επιτροπής έχουν ως εξής:

PRESIDENTE/Πρόεδρος:
DRA. CRISTINA TSARDIKOS
PROF. MEDICA
tsardikos@fibertel.com.ar

VICEPRESIDENTE/Αντιπρόεδρος:
Ing. GEORGIOS SOUVATZIS, Γεώργιος Σουβατζής (Υπάλληλος Υπουργείου Εξωτερικών, Πρώην Μορφωτικός Ακόλουθος Ελληνικής Πρεσβείας στο Μπουένος Άιρες, Πρόεδρος Τμήματος Αργεντινής και μέλος Κεντρικής Επιτροπής "Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη")
gsouvatzis@datamarkets.com.ar

SECRETARIA/Γραμματεύς:
LAMPROPULOS, PATRICIA SOFΙA (καθηγήτρια Λογοτεχίας/Φιλολογίας)
patricialampropulos@sion.com.ar

TESORERA/Ταμίας:
LUCIA ZACARIAS
antamosi@hotmail.com

PROTESORERA/Αναπληρωτής Ταμίας :
EILERT, BERTA LUISA
beluisa@hotmail.com

VOCAL TITULAR/Μέλος:
Dr. TEOBALDO RAMIREZ
teobaldoramirez@hotmail.com

VOCAL SUPLENTE/Αναπληρωματικά Μέλη :
Dra. MOURADIAN ALICIA VICTORIA
Asteri_55@yahoo.com.ar

VOCAL SUPLENTE
CONSTANTINO VERNIKOS
vernikos@speedy.com.ar

ORGΑΝΟ DE FISCALIZACION/Εξελεγκτική Επιτροπή:
PRESIDENTE/Πρόεδρος:
Dr. SALVADOR ANTONIO FARACE (Ορκωτός Λογιστής)
cataniafarace@speedy.com.ar

VICEPRESIDENTE/Αντιπρόεδρος:
MABEL SANTAGOSTINO
teobaldoramirez@hotmail.com

SECRETARIA/Γραμματεύς:
CRISTINA DASCOLIAS
cristinadascolias@hotmail.com

VOCAL/Μέλος:
MARIA DE LOS ANGELES TRAVERSO
argonauta@sinectis.com.ar

MIEMBROS HONORARIOS DE LA COMISION DIRECTIVA EN EL EXTERIOR/
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:

Dr. CHRISTOS ALEXOPOULOS, Universitad de Patras
alexopul@ceid.upatras.gr
Patras, Grecia

MIJALIS MIJALOPOULOS
mmixalopoulos@tri.forthnet.gr
Tripolis, Grecia


Last updated: 25-06-2007
Copyright 2006 © NOSTOS
Powered by the ARCADIA Project
University of Patras