"Αρκαδικά" Παυσανία - Κεφ. 29[1] Μετά τη διάβαση του Αλφειού έχει κανείς μια περιοχή ονομαζόμενη Τραπεζουντία, όπου υπάρχουν και ερείπια μιας πόλης Τραπεζούντας. Και πάλι, αριστερά καθώς κανείς κατεβαίνει από την Τραπεζούντα προς τον Αλφειό, κοντά στο ποτάμι, υπάρχει θέση ονομαζόμενη Βάθος, όπου γίνεται γιορτή με μυστικές ιεροπραξίες κάθε τρίτη χρονιά για τις Μεγάλες θεές. Υπάρχει αυτού και πηγή ονομαζόμενη Ολυμπιάς, η οποία στερεύει κάθε δεύτερο έτος· κοντά στην πηγή βγαίνει φωτιά. Οι Αρκάδες λένε πως η μάχη των γιγάντων και των θεών έγινε εδώ κι όχι στη θρακική Παλλήνη, και κάνουν σ' αυτό το μέρος θυσίες για τις αστραπές, τις θύελλες και τις βροντές.

[2] Ο Όμηρος στην Ιλιάδα δεν αναφέρει καθόλου τους γίγαντες· στην Οδύσσεια γράφει πως οι Λαιστρυγόνες πήγαν κοντά των πλοίων του Οδυσσέα με το μορφή όχι ανθρώπων, αλλά γιγάντων· βάζει ακόμα και το βασιλιά των Φαιάκων να λέει πως οι Φαίακες είναι κοντά στους θεούς, όπως οι κύκλωπες και η φυλή των γιγάντων. Σ' αυτά λοιπόν τα χωρία εμφανίζει τους γίγαντες ως θνητούς κι όχι ως γενιά θεϊκή, ακόμα καθαρότερα όμως στο έξης: που κάποτε στους υπερόπτες βασίλευε γίγαντες· | άλλα τον απερίσκεπτο κατάστρεψε λαό, κι ο ίδιος όμως χάθηκε· με τη λέξη λαός στο έπος ονομάζονται οι κοινοί άνθρωποι.

[3] Η παράδοση πως οι γίγαντες έχουν δράκοντες αντί για πόδια αποδείχθηκε ανόητη και από πολλά άλλα, άλλα και από το εξής: τον ποταμό της Συρίας Ορόντη, ο όποιος δεν έρρεε καθολοκληρίαν σε πεδινό τόπο ως τη θάλασσα, αλλ' έρχονταν και σε γκρεμό απότομο και κατόπιν σε κατωφέρεια θέλησε ο αυτοκράτορας να τον κάνει πλωτό από τη θάλασσα ως την πόλη Αντιόχεια: έσκαψε κανάλι με κόπο και πολλά έξοδα, κατάλληλο για τον ανάπλου, και εξέτρεψε το ρεύμα του ποταμού στο κανάλι.

[4] Όταν ξεράθηκε η αρχαία κοίτη, βρέθηκε μέσα σ' αυτή φέρετρο πήλινο, μήκους πάνω από έντεκα πήχες και μέσα νεκρός ανάλογου μήκους, του οποίου το σώμα ήταν καθ' όλα ανθρώπινο. Στους Σύρους που συμβουλεύτηκαν το μαντείο της Κλάρου ο θεός είπε πως ο νεκρός αυτός ήταν ο Ορόντης, ινδός εκ καταγωγής. Αν τους πρώτους ανθρώπους τους παρήγαγε ο ήλιος θερμαίνοντας τη γη, η οποία τον παλιό καιρό ήταν ακόμη υγρή και γεμάτη υδρατμούς, ποια άλλη χώρα είναι φυσικό να παραγάγει τους ανθρώπους είτε νωρίτερα από την Ινδία είτε πιο μεγαλόσωμους, αφού και επί των ημερών μας η χώρα αύτη τρέφει ζώα που διαφέρουν από τα άλλα και για την αλλόκοτη εμφάνισή τους και για το μέγεθος.

[5] Από τη θέση που ονομάζεται Βάθος απέχει δέκα περίπου στάδια η λεγόμενη Βασιλίς, της οποίας οικιστής υπήρξε ο Κύψελος, ο όποιος είχε παντρέψει την κόρη του με τον Κρεσφόντη, το γιο του Αριστομάχου. Επί των ημερών μου η Βασιλίς ήταν ερειπωμένη· ανάμεσα στα ερείπια υπήρχε ιερό της ελευσίνιας Δήμητρας. Προχωρώντας απ' αυτού περνάει κανείς πάλι τον Αλφειό για να φτάσει στη Θωκνία, η οποία έχει το όνομά της από το Θώκνο, το γιο του Λυκάονα και είναι εντελώς έρημη επί των ημερών μας· λένε πως ο Θώκνος είχε χτίσει την πόλη στο λόφο. Ο ποταμός Αμίνιος ρέει παρά το λόφο και χύνεται στον Ελισσόντα· όχι πολύ μακριά ο Ελισσών χύνεται στον Αλφειό. Προηγούμενο κεφάλαιο Επόμενο κεφάλαιο  επιστροφή στην κορυφή...