Οικονομία - Ανάπτυξη


 

Arrbxblr.gif (3329 bytes)   Αξιοποίηση της λίμνης Τάκας

Λίμνη Τάκα
Ενα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Τεγέα ήταν η αδυναμία αξιοποίησης της λίμνης Τάκας. Η αξιοποίηση της λίμνης έκφραζε τους πόθους και τις επιδιώξεις πολλών γενιών Τεγεατών. Μετά από έντονες διεκδικήσεις, παρεμβάσεις και αγώνες των Τεγεατών για την ένταξη του έργου στα Κοινοτικά και Εθνικά προγράμματα, καθώς και ενέργειες της της Περιφέρειας και του Υπουργείου Γεωργίας, επιτεύχθηκε και εγκρίθηκε τελικά η χρηματοδότηση της κατασκευής του Ταμιευτήρα Τάκας με το ποσό των 9.6 δις δρχ. Το έργο θα συμβάλει αποφασιστικά:

στην άρδευση 30.000 στρεμμάτων στην περιοχή της Τεγέας και του Παλλαντίου
στην δημιουργία ενός σημαντικού υδροβιότοπου
στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής σε τουριστικό και περιβαλλοντικό πόλο έλξης

 


 

Arrbxblr.gif (3329 bytes)

Προβολή, Ονομασία Προέλευσης και Τυποποίηση γεωργικών προϊόντων

cherries.jpg (4587 bytes)

red_appl.jpg (8416 bytes)

garlic.jpg (5120 bytes)

Πάγια αιτήματα των φορέων και των γεωργών της Τεγέας είναι:

Η στήριξη της παραγωγής προϊόντων με “όνομα προέλευσης”, με κάθαρση των ιομένων ποικιλιών και ανάπτυξη αυτών που δίδουν υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά
Η αποτελεσματική προβολή των παραγόμενων τοπικών προϊόντων όπως κουκιά, σκόρδα, πατάτα, όψιμα κηπευτικά, μέλι, βύσσινα , κεράσια , κρασί, αχλάδια και μήλα.
Η διεκδίκηση τυποποίησης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων τοπικών προϊόντων όπως η τοπική  ποικιλία μήλων, η οποία ήδη έχει πάρει ονομασία προέλευσης.

 


home1_b(2).gif (6807 bytes)