Θεατρική Ομάδα Τρίπολης

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος

Γεωργία Δάλκου

Αντιπρόεδρος Θοδωρής Λουρίδας
Γραμματέας Τότα Πλέσσια
Ταμίας Θοδωρής Αρτόπουλος
Έφορος Υλικών Κυριακή Τσαμπαζή

 

Επιστροφή