Φωτογραφίες από την παράσταση

Πίσω στην κεντρική σελίδα


Πρώτη Σκηνή, Λυσιστράτη, Κλεονίκη


Λυσιστράτη, Κλεονίκη, Λαμπιτώ, Θηβαία, Κορίνθια


Λυσιστράτη, Κλεονίκη,
Λαμπιτώ, Θηβαία, Κορίνθια


Είσοδος ανδρικού χορού


Ανδρικός χορός


Ανδρικός χορός


Ανδρικός χορός


Γυναικείος χορός


Γυναικείος χορός


Πρόβουλος


ΠρόβουλοςΛυσιστράτη, Μυρρίνη και γυναικείος χορός


Πρόβουλος και γυναικείος χορός

siglitik
Λυσιστράτη και Μυρρίνη

siglitik
Λυσιστράτη, Μυρρίνη και γυναικείος χορός


Μυρρίνη-Κινησίας


Μυρρίνη-Κινησίας


Μυρρίνη-Κινησίας


Κινησίας, Λάκων, Χορός


Κινησίας, Λάκων, Χορός


Διαλλαγή, Λάκων, Λυσιστράτη, Πρόβουλος


Διαλλαγή, Λάκων, Λυσιστράτη


Γυναίκες και χορός


Χορός


Χορός


Τέλος Παράστασης


Τέλος Παράστασης

siglitik
Συντελεστές


 

siglitik
Συντελεστές


Πίσω στην κεντρική σελίδα

Copyright 2003© - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τελευταία ενημέρωση:07/01/2003