Θεατρική Ομάδα Τρίπολης

 


Οι Σκοποί και οι Αρχές μας


Σκοποί του συλλόγoυ μας
(από το άρθρο 2 του καταστατικού):

 1. Η ανάπτυξη, καλλιέργεια, προβολή και διάδοση
  της τέχνης του θεάτρου.
 1. Η προσέλκυση όλων εκείνων που ενδιαφέρονται
  για το θέατρο και την τέχνη γενικότερα.
 1. Η παραγωγή έργου καλλιτεχνικού με τη συμμετο-
  χή ανθρώπων που έχουν σχέση με την Τρίπολη
  και τον ευρύτερο χώρο της Αρκαδίας.
 1. Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, φορείς,
  ομάδες ή άτομα που επιδιώκουν παρεμφερείς
  σκοπούς.
 1. Η ευαισθητοποίηση των μελών του Σωματείου
  και του ευρύτερου κοινού στα θέματα τέχνης, η
  θεωρητική κατάρτιση των μελών του, καθώς και
  η διαρκής αναζήτηση τρόπων έκφρασης γύρω
  από τη θεατρική πράξη.
 1. Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του
  μέσα σε ατμόσφαιρα φιλική, δημιουργική, ανθρώ-
  πινη.
 1. Η στήριξη κάθε είδους πρωτοβουλίας που θα έχει
  στόχο την καλλιτεχνική έκφραση, την προστασία
  των έργων του πολιτισμού και τη διατήρηση και
  προβολή της φυσιγνωμίας της Αρκαδίας.

Επιστροφή