Ανάπτυξη και Συντελεστές

Το σύστημα "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης" αναπτύχθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων. Αποτελεί μέρος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Γεώργιου Νούλα. Ο δικτυακός τόπος αυτός αποτελεί τμήμα του Έργου "Αρκαδία"(www.arcadies.gr) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει ενταχθεί στην αντίστοιχη δικτυακή πύλη.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

 • Δρ. Αλεξόπουλος Χρήστος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής

 • Νούλας Γεώργιος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

 • Δρ. Αλεξόπουλος Χρήστος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

 • Ψηφιοποίηση πρωτότυπων πηγών

 • Νούλας Γεώργιος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

 • Περιεχόμενο
  Τα περιγραφικά κείμενα και οι ηχητικές πηγές προέρχονται από:

 • Βίωμα και Μεράκι, Σταμάτης Μακρής, Σχολικός Σύμβουλος, Μουσικός: Σε ένα μεγάλο μέρος οι ηχητικές πηγές και ερμηνείες στον ιστότοπο αυτόν προέρχονται από την συλλογή του με την ευγενική του συγκατάθεση-προσφορά.

 • Arcadia site, ARCADIA Project, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Αθανάσιος Χοδραλής, Σχολικός Σύμβουλος

 • Νούλας Γεώργιος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

 • Δρ. Αλεξόπουλος Χρήστος, Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

 • Θάνος Νικολάου

 • Προσαρμογή κειμένων από Βικιπαίδεια


 • Ευχαριστίες:
  Ειδικές ευχαριστίες για τις πολύτιμες συμβουλές ή την παροχή περιεχομένου στους:


 • Σταμάτης Μακρής, Σχολικός Σύμβουλος, Μουσικός: Με ιδιαίτερη έμφαση για την προσφορά του

 • Αθανάσιος Χοδραλής, Σχολικός Σύμβουλος

 • Νίκος Δελής, εκπαιδευτικός-τραγουδιστής

 • π. Χρήστος Κυριακόπουλος

 • Χ. Αλεξάκος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

 • Σ. Μάλλιος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής