Πληροφορίες για το "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης"

Στα πλαίσια του "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης" σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένας μουσικό σύστημα, προσβάσιμο στους χρήστες μέσω δικτυακή πύλης, που προβάλλει ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και το οποίο αποτελεί μέρος του "Αρκαδία Project" του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυθεντικότητα των τραγουδιών, την κάλυψη μεγάλου εύρους μουσικών παραδοσιακών ειδών αλλά και στην ευκολία πλοήγησης. Συγκεκριμένα προβάλει για κάθε ένα από τα τραγούδια που περιέχει τον τίτλο του, το είδος του, τον ρυθμό του, τους στίχους του, σχετικές εικόνες, σχετικούς συνδέσμους, πληροφορίες ιστορικές και άλλες και τέλος μια εκτέλεσή του μαζί με τον εκτελεστή που κάνει το παρών σύστημα να ξεχωρίζει. Επίσης ο οδηγός αυτός προβάλλει άρθρα σχετικά με το δημοτικό μας τραγούδι. Για κάθε άρθρο παρουσιάζεται εκτός από τον τίτλο του, τον συγγραφέα, το σώμα κειμένου, σχετικούς συνδέσμους και σχετικές φωτογραφίες.

Ο οδηγός αυτός παρέχει την δυνατότητα σε μια κλειστή ομάδα χρηστών (διαχειριστές) να επεκτείνουν το υλικό του τόσο σε τραγούδια όσο και σε άρθρα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα δυναμικό σύστημα και μια βάση δεδομένων που συνεχώς επεκτέινεται και περιλαμβάνει νέα πράγματα.

Κατά την υλοποίησή του εστιάσαμε κυρίως στην δημοτική μουσική παράδοση της Πελοποννήσου , λιγότερο της Στερεάς Ελλάδας και ακόμα λιγότερο στα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, χωρίς όμως να αφήσουμε κάποιο εκτός.

Το κίνητρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος προβολής παραδοσιακής μουσικής είναι το ότι θα αποτελέσει μια ιστορική πηγή που θα διαδώσει στις νέες κυρίως γενιές το περιεχόμενό της, το ότι θα αποτελεί μια εκπαιδευτική πηγή αλλά και συνάμα έναν δικτυακό τόπο ψυχαγωγίας. Το έργο αυτό θα συμπληρώσει ένα κενό πληροφορίας που υπάρχει στο ελληνικό διαδίκτυο.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός οδηγού για την διάδοση της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, του δημοτικού μας τραγουδιού. Θέλουμε ο οδηγός αυτός να συντελέσει στην προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής και μουσικής κληρονομιάς και του ελληνικού γλεντιού. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι:

 • η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του μεγάλου πλούτου της,
 • η ανάδειξη άγνωστων στο ευρύ κοινό τραγουδιών με πολιτιστικό, ιστορικό και λαογραφικό ενδιαφέρον,
 • η αποδοτική οργάνωση και ανάκτηση πληροφοριακού υλικού σχετικά με την παραδοσιακή ελληνική μουσική, και
 • η προώθηση της μουσικής παράδοσης στις νέες γενιές, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση σε θέματα παράδοσης και διατήρησης εθνικής ταυτότητας.

 • Συνεισφορά της εργασίας

  Η εργασία αυτή για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργεί τα στάνταρ ενός διαδικτυακού οδηγού διάδοσης της μουσικής παράδοσης που είναι κυρίως προσανατολισμένος στους χρήστες. Θέτει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η παρουσίαση των τραγουδιών και δημιουργεί μια κατηγοριοποίηση της μουσικής που είναι κατανοητή σε όλους. Καταγράφει σπάνια τραγούδια, τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν αλλού στο διαδίκτυο και είναι από τους ελάχιστους δικτυακούς τόπους αφιερωμένους στο δημοτικό μας τραγούδι. Επίσης είναι και ο μοναδικός ιστότοπος όπου προσανατολίζεται στο « Τραγούδι= Εκτέλεση + στίχοι + πληροφορία ».

  Τεχνολογίες για την υλοποίηση του συστήματος
 • Html και Php
 • CSS
 • Mysql
 • Apache server
 • Xml
 • Javascript
 • Flash
 • Mp3 και Jpeg