Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στη δικτυακή πύλη "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης"! Με την επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψή σας σε αυτό τον κόμβο): Η χρήση της δικτυακής πύλης "Δρόμοι του Παυσανία" υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες (κείμενα, πολυμεσικό υλικό κλπ.) που περιέχονται στη δικτυακή πύλη "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης" διατίθενται στους επισκέπτες της για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία της δικτυακής πύλης "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης". O επισκέπτης χρησιμοποιεί τα στοιχεία και το υλικό αποκλειστικά με δική του ευθύνη, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία του από τη χρήση της δικτυακής πύλης ή/και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτή. Οι δημιουργοί και υπεύθυνοι της δικτυακής πύλης "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης" δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις σελίδες των συνδέσμων της δικτυακής πύλης, ενώ δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνοι για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Οι αναρτήσεις που φιλοξενούνται στη δικτυακή πύλη "Δρόμοι Μουσικής Παράδοσης" εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη του φορέα που επιμελείται τεχνολογικά και τεχνικά τη δικτυακή πύλη.Οι υπεύθυνοι της δικτυακής πύλης δεν ευθύνονται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.Οι υπεύθυνοι της δικτυακής πύλης δεν ευθύνονται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στη δικτυακή πύλη με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά όταν αυτά είναι δημοσιοποιήσιμα δεδομένα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των δημοσίων υπηρεσιών και προσώπων ή/και όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία έχουν αναρτήσει άμεσα ή έμμεσα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.Σε περίπτωση μηνυμάτων από τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης, απαγορεύεται:

* η χρήση απρεπών, προσβλητικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών, καταχρηστικών και υβριστικών εκφράσεων, τα υπονοούμενα σεξουαλικής μορφής και κάθε είδους σχόλια που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων.
* η ανάρτηση μηνυμάτων που περιέχουν διαφημιστική χροιά.
* οι δημοσιεύσεις άσεμνου υλικού που προσβάλουν την δημόσια αιδώ.
* οι δημοσιεύσεις που θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Οι υπεύθυνοι της δικτυακής πύλης έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο της δικτυακής πύλης και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο επισκέπτης και χρήστης της δικτυακής πύλης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.